Fjell kyrkje

Fjell kirke er en langkirke fra 1874.

Kirken er en historisk bygning på Fjell, og man regner med at det har stått en kirke her siden 1300-tallet. Kirken inneholder mange historiske detaljer, prekestolen og døpefonten er like gamle som kirken selv. Alterskapet er fra 1400-tallet som kom til rette og ble restaurert i 1962.

Byggverket er i tre og har 700 plasser. Det er to gravplasser i umiddelbar nærhet. Nærmeste gravplass er utenfor kirken, her er det ikke ledige graver (2021). Gravplassen som blir brukt i dag er Kleivane gravplass, like i nærheten av kirken.

Kirken har menighetssal i kirkebygget, denne kan leies til minnesamvær etter begravelser og bisettelser.