Kirker i Bergen nord og Arna

Åsane gamle kirke

Åsane gamle kirke ble opprinnelig bygget i 1795. Som flere andre kirker i Bergen har den vært plaget av brann, men den er spesielt kjent for å ha blitt påtent slik at den brant ned i 1992. Kirken er bygget opp igjen som en kopi av kirken som brant ned.

Kirken har sitteplass til i overkant av 200 personer.

Åsane kirkegård ligger rett ved kirken.

Åsane (nye) kirke

Åsane kirke ble bygget i 1993, og er en av de nyere kirkene i Bergen. Den kalles gjerne Åsane nye kirke for å gjøre det klart om man snakker om Åsane gamle kirke eller denne kirken.

Kirken har et sirkelformet kirkerom, med plass til omtrent 600 personer. Den inneholder også prostikontoret for Åsane menighet, med tilhørende funksjoner.

Det er menighetssal i kirken som kan leies til bruk ved minnesamvær etter for eksempel begravelse eller bisettelse.

Nærmeste gravplass til kirken er Åsane gravplass, som ligger plassert like ved Åsane gamle kirke. Dette er cirka 1,5 kilometer fra kirken, så både avstand og trafikale forhold gjør at man må benytte bil ved transport av kiste mellom kirke og gravplass.

Salhus kirke

Salhus kirke stod ferdig bygget i 1924, åtte år etter at gravplassen ble innviet.

Kirken har sitteplass til omtrent 300 personer. Kirkerommet er utformet i langplan, og er tilgjengelig for rullestolbrukere.

Eidsvåg kirke

Eidsvåg kirke ligger plassert ut mot Vollane, mellom Ervikbukta og Koppervika. Kirken ble planlagt bygget på 1940-tallet, men stod ikke ferdig før 1982.

Kirken er bygget i betong, og er en moderne arbeidskirke. Kirkerommet har sitteplass til omtrent 600 personer, men er bygget på en måte som gjør at det passer godt til bisettelser og begravelser med både mange og få gjester.

Det er menighetssal i etasjen under kirkerommet som kan leies til minnesamvær etter en seremoni.

Eidsvåg kirke har gravplass i nærheten, Eidsvåg gravplass. Denne ligger oppe i lien ved veien som går opp til Munkebotn. Det kan være litt langt å gå til gravplassen fra kirken dersom noen er dårlig til beins.

Arna kyrkje

Arna kyrkje ligger plassert sentralt i Indre Arna.

Kirken har sitteplass til omtrent 350 personer.

Kirken benyttes mye i forbindelse med begravelse og bisettelse av personer med tilknytning til Arna, men dette er ingen betingelse. Alle innbyggere i Bergen kommune kan velge mellom de ulike kirkene og kapellene i kommunen. Dersom man ikke er medlem av Den norske kirke (gamle «Statskirken») må kirken på forhånd godkjenne gravferdsritualet, og man må betale en leie for å benytte kirken.

Arna kirke har tre gravplasser i nærheten. Det ligger en gravplass rett utenfor kirken, en gravplass på Mjeldheim, samt at Takvam gravplass vil være et naturlig valg for noen.Forøvrig kan innbyggerne i Bergen kommune velge fritt blant alle gravplasser i Bergen kommune.

Ytre Arna kyrkje

Ytre Arna kirke stod ferdig bygget i 1899, og er en kopi av Berger kirke i Vestfold. Begge kirkene har bakgrunn i industrihistorien på plassene, som mye omhandlet tekstilindustrien. Kirken ble bygget av Peter Jebsen.

Kirken har sitteplass til omtrent 250 personer. Kirkerommet har tradisjonell utforming som langkirke, og er bygget i tre.

Nærmeste gravplasser til kirken er ved Arna kirke, på Mjeldheim og på Takvam.