Bergen Domkirke

Bergen domkirke er en av de største kirkene i Bergen, og ligger plassert i Bergen sentrum.

Kirken er kjent for kanonkulen som fortsatt sitter fast i veggen etter slaget mellom engelske og hollandske skip på Vågen i 1665.

Kirken har i dag sitteplass til omtrent 1.000 personer. Kirkerommet er formet som en langkirke, det vil si at benkeradene står bakover i kirken.

Kirken er velegnet til begravelser og bisettelser der det er forventet et høyt antall mennesker tilstede, men kan selvsagt også benyttes dersom det ikke er tilfellet.

Bergen Domkirke har ikke en gravplass i umiddelbar nærhet som fortsatt er i bruk. Nærmeste gravplasser er Møllendal gravplass og Solheim gravplass. Innbyggerne i Bergen kommune kan fritt velge gravplass innen kommunen, forutsatt at det er ledig plass på ønsket sted.

 

Johanneskirken

Johanneskirken er en av de mest markante og kjente kirkene i Bergen. Den ligger på Nygårdshøyden og er godt synlig fra Bergen sentrum, spesielt fra Torgalmenningen.

Kirken er av de største i byen, med sitteplass til ca 1.250 personer. Benkene er plassert i korsform på innsiden, slik at de bakerste fortsatt har god oversikt over det som skjer fremme i kirken. Kirken er dermed velegnet for begravelse eller bisettelse der man forventer svært mange gjester.

Nærmeste gravplass til Johanneskirken er Møllendal og Solheim gravplasser. Byens innbyggere kan forøvrig velge fritt mellom byens gravplasser, under forutsetning av at det er ledig plass der man ønsker.

Mariakirken

Mariakirken er en av de eldste i Bergen kommune. Den ligger sentralt plassert i Dræggen i Bergen sentrum, og er en av de mest kjente kirkene, også utenfor Bergen kommune.

Kirken er stengt for rehabilitering, beregnet gjenåpning er utpå nyåret i 2015. (pr oktober 2014).

Kirken er opprinnelig bygget på 1100-tallet, er bygget i mur og har en velkjent profil med sine to klokketårn. Kirkerommet har tre skip, der skipet i midten har høyt tak.

Nærmeste gravplass er Møllendal og Solheim gravplasser.

Nykirken

Nykirken er en av de store kirkene i Bergen sentrum, med sitteplass til omtrent 750 personer. Den ble først bygget i 1622 på restene av den gamle erkebispegården. Som mange andre kirker i Bergen har den vært ødelagt av brann, Nykirken brant ned i 1660, 1756 og 1800, i tillegg til at den ble rasert ved eksplosjonen på Vågen i 1944.

Dagens kirke ble restaurert i 1956. Til tross for alle disse ødeleggelsene har man fortsatt bevart de opprinnelige ruinene av erkebispegården under Nykirkens gulv.

Kirken har ingen gravplass i umiddelbar nærhet, de nærmeste gravplassene er Møllendal og Solheim gravplasser.

Sandvikskirken

Sandvikskirken stod ferdig bygget i 1881, og er bygget i stein. Hovedsaklig er byggematerialet gneis, kledd med granitt.

Kirken er tegnet av arkitektene Ernst Norgrenn og Schak Bull, som også har tegnet mange andre store bygg i Bergen.

Kirken har sitteplass til omtrent 500 personer. Kirken har ikke egen gravlund, nærmeste gravplass vil være Møllendal og Solheim mot sør, eventuelt Eidsvåg mot nord.

Biskopshavn kirke

Biskopshavn kirke er en forholdsvis ny kirke i Bergen kommune, den stod ferdig bygget i 1966. Den er utformet som en arbeidskirke, med stort kirkerom tilknyttet menighetssaler og kontorer i bakkant.

Ved full utnyttelse har kirken plass til omtrent 500 personer, da benyttes også ekstra rom som åpnes fremme på høyre side inn mot kirkerommet.

Menighetssalen kan leies til bruk for minnesamvær etter begravelse eller bisettelse.

St. Markus kirke

St. Markus kirke stod ferdig bygget i 1939, og er en murkirke bygget i teglstein.

Kirkerommet er formet som en langkirke, med sitteplass til omtrent 600 personer. Kirken ble bygget såpass stor etter en lang diskusjon om hvilke behov bydelen og Bergen generelt hadde, opprinnelig var det planlagt plass til omtrent 400 personer.

St. Markus kirke har ikke egen gravplass. Nærmeste gravplass er Solheim og Møllendal gravplasser.

Solheim kirke

Solheim kirke stod ferdig bygget i 1956, og fungerte da som sognekirke for Solheim sokn. Nå er Solheim og St. Markus slått sammen til Løvstakksiden menighet.

Kirken er bygget i rektangulær form, og kirkerommet har plass til omtrent 300 personer.

Nærmeste gravplass er Solheim gravplass, en av de største gravplassene i Bergen. Den ligger få minutters gange unna kirken. Trafikkforhold og størrelse på gravplassen gjør det likevel mange ganger nødvendig å benytte bårebil til å frakte kisten mellom kirken og gravstedet.

Solheim kirke har menighetssal som kan leies til minnesamvær etter en begravelse eller bisettelse.

Korskirken

Korskirken ligger sentralt plassert på Korskirkealmenningen i Bergen sentrum. Kirken er også, i tillegg til ordinær menighetskirke, drevet som åpen kirke av Kirkens Bymisjon.

Kirken ble bygget i år 1150, og har således en svært lang tradisjon i Bergen. Den har sitteplass til omtrent 600 gjester.

Nærmeste gravplasser til Korskirken er Solheim og Møllendal gravplasser. Beboere i Bergen kommune kan velge fritt mellom gravplassene i kommunen, under forutsetning av at det er ledig plass der man ønsker grav.

St. Jakobs kirke

St. Jakob kirke er en langkirke som stod ferdig bygget i 1921. Kirken ligger sentralt plassert, rett bak dagens legevakt, og er hovedsaklig brukt som ungdomskirke i Bjørgvin bispedømme.

Tidligere har kirken vært utleid til Norkirken i Bergen, men de har nå flyttet ut av denne kirken og til andre lokaler i Bergen sentrum.

Formålet med kirken er at den skal være åpen hver dag, og brukes slik ungdommen selv ønsker det.

St. Jakob kirke er i dag i svært liten grad benyttet til begravelse eller bisettelse.