Kirker i Bergen Vest

Laksevåg kirke

Laksevåg kirke ligger plassert sentralt i Damsgårdsveien på Laksevåg. Kirken er bygget i tre og stod ferdig oppført i 1875.

Kirken har sitteplass til omtrent 400 personer, og er bygget i langplan.

Kirken har menighetssal i samme bygning, denne kan leies til minnesamvær etter en begravelse eller bisettelse.

Nærmeste gravplass til Laksevåg kirke er Nygård gravplass på Laksevåg-siden eller Solheim og Møllendal gravplasser i retning sentrum.

Loddefjord kirke

Loddefjord kirke ligger sentralt plassert i Loddefjord, i gangavstand fra gravplass.

Kirken ble bygget i 1926 og har sitteplass til omtrent 250 personer. Kirken er bygget i langplan, med inngangsparti på toppen av en liten trapp. Det er mulig for rullestolbrukere å komme inn i kirken ved å bruke sidedør.

Kirkens menighetssal ligger rett ved siden av kirken, denne kan leies til minnesamvær etter begravelse eller bisettelse.

Loddefjord gravplass ligger rett nedenfor kirken, noen få minutters gange. Det kan være litt langt å gå for de som er dårlig til beins.

Loddefjord gravplass har for øvrig byens eneste felt med ledig plass for begravelse etter islamske skikker.

Olsvik kirke

Olsvik kirke er en moderne arbeidskirke. Den stod ferdig i 1990, plassert sentralt i bebyggelsen i Olsvik i Bergen vest.

Kirken har sitteplass til omtrent 500 personer, plassert i et kvadratisk kirkerom.

Kirken har menighetssal i tilknytning til kirken som kan leies til for eksempel minnesamvær etter en begravelse eller bisettelse.

Nærmeste gravplass til Olsvik kirke er Loddefjord gravlund, omtrent 10 minutter med bil unna kirken.

Nygård kirke

Nygård kirke ligger i Alfred Offerdals vei, like ved avkjørselen til Gravdal.

Kirken er bygget i 1972, og er utformet som en universal arbeidskirke, med opptil 470 sitteplasser.

Kirken har menighetssal vegg i vegg med kirkerommet. Denne kan leies til minnesamvær, forutsatt at det ikke er aktivitet i kirkerommet som kan bli forstyrret.

Nygård kirke er tilknyttet Nygård gravplass, som ligger rett ved kirken. Gravdalspollen er i gangavstand fra kirken, i retning mot Loddefjord.

Fyllingsdalen kirke

Fyllingsdalen kirke ligger plassert mellom to store boligområder i Fyllingsdalen, men plasseringen oppleves likevel som forholdsvis skjermet. Kirken er en moderne arbeidskirke bygget i mur, med store trestrukturer på innsiden. Orgelet er blant annet plassert på en hevet utstikker i kirkerommet.

Kirken har sitteplass til omtrent 600 personer, og er en av de større kirkene i Bergen kommune. Setene er plassert i vifteform, noe som gjør at man likevel får en nærhet til alteret.

Det er mulig å leie menighetssalen i kirken til minnesamvær etter en begravelse eller bisettelse.

Fyllingsdalen gravplass ligger et lite stykke fra kirken. Det er innenfor gangavstand, men det kan bli litt langt å gå for de som er dårlig til beins.

Bønes kirke

Bønes kirke ble bygget i to trinn, der første byggetrinn stod ferdig i 1997. Kirken er finansiert gjennom kronerulling blant befolkningen på Bønes. Andre byggetrinn stod ferdig i 2009, og kirken fremstår i dag som en praktisk arbeidskirke med moderne arkitektur.

Kirkerommet er vifteformet, og har sitteplass til omtrent 300 personer. Vifteformen gjør at mange vil oppleve at man kommer nærmere alteret enn i andre typer kirker, og dermed kan man føle seg nærmere den aktiviteten som foregår, for eksempel en begravelse eller bisettelse.

Kirken har gravplass rett utenfor, slik at en begravelse med grav på denne gravplassen enkelt kan foregå uten at man må sette seg i bilen for å komme til gravstedet.

Kirken har også menighetssal i samme bygg, denne kan leies til for eksempel minnesamvær etter seremonien.

Sælen kirke

Sælen kirke er en av de nyeste kirkene i Bergen, og er en av tre kirker i Fyllingsdalen. Den stod ferdig bygget i 2001. Kirken er en moderne arbeidskirke, med lyst og høyt kirkerom.

Det er sitteplass til omtrent 450 personer i kirkerommet.

Det er menighetssal i kirken som kan leies til for eksempel minnesamvær etter begravelse eller bisettelse.

Nærmeste gravplass til kirken er Fyllingsdalen gravplass, ca 3 kilometer fra kirken.