Landås kirke

Landås kirke ligger plassert i høyden på Kanonhaugen på Landås. Kirken ble bygget i 1966, og er utformet som en moderne arbeidskirke.

Kirkerommet er formet i vifteplan, og har sitteplass til omtrent 600 gjester. Ettersom sitteplassene er plassert i vifteform foran alteret vil likevel alle komme forholdsvis nært alteret, og kan lettere være deltaker i gravferden.

Kirken er godt fungerende for både begravelse og bisettelse, med brede dører og god plass for de som bærer kisten ut av kirken.

Kirken har menighetssal tilknyttet kirkerommet, denne kan leies til for eksempel minnesamvær etter begravelse eller bisettelse.

Nærmeste gravplass er Møllendal gravplass.

Årstad kirke

Årstad kirke er en enskipet korskirke fra 1890 som ligger i bydelen Årstad i Bergen kommune, Hordaland fylke. Den er bygget av gneis med en utvendig kledning av tuktet stein.

Fridalen kirke

Fridalen kirke ligger plassert i tettbebygd område på Landås. Kirken ble bygget i 1985, og er en moderne arbeidskirke.

Kirkebygget er bygget i mur, med klokketårnet plassert over inngangen til plassen utenfor kirken. Den har sitteplasser til cirka 450 personer, med orgelet plassert i front i kirkerommet.

Det er mulig å arrangere minnesamvær etter begravelse eller bisettelse, dette gjøres da i bakre del av kirkerommet.

Nærmeste gravplasser til Fridalen er Solheim og Møllendal gravplasser.

Storetveit kirke

Storetveit kirke er en langkirke, godt synlig plassert på Storetveit, rett sør for Bergen sentrum. Kirken stod ferdig bygget i 1930, telgnet av den kjente arkitekten Ole Landmark.

Kirken har sitteplass til omtrent 600 personer.

Menighetshuset er plassert ved siden av kirken, og inneholder menighetssal som kan leies til for eksempel minnesamvær etter begravelse eller bisettelse.

Gravplassen utenfor kirken har kun plass til urner. Nærmeste gravplass for kistegraver er Solheim eller Møllendal.

Slettebakken kirke

Slettebakken kirke ligger på Landås, rett sør for Bergen sentrum. Kirken er bygget i betong, med et lett gjenkjennelig, vifteformet tak.

Kirken stod ferdig bygget i 1970. Kirkerommet er vifteformet, og har sitteplass til omtrent 600 personer. Vifteformen gjør at man likevel kommer forholdsvis nært alteret i en begravelse eller bisettelse, og dermed får en tettere kontakt med gravferdshandlingen.

Sletebakken kirke har ikke egen gravplass. Nærmeste gravplasser er Storetveit (kun for urner), Solheim, Øvsttun eller Møllendal.

Det er mulig å leie menighetssalen i kirken til minnesamvær etter en begravelse eller bisettelse.