Kirker i Øygarden kommune

I Øygarden kommune finnes det syv kirker plassert utover hele Øygarden kommune. Innbyggerne i Øygarden kan velge fritt blant kommunens kirker, uten at det koster noe for bruken av kirken. Det eneste kriteriet er at avdøde var medlem av Den norske kirke på tidspunktet da dødsfallet skjedde.

Blomvåg kyrkje

Blomvåg kyrkje er bygget i 1931. Byggverket er i tre og har 300 plasser. Kirken er tegnet av Carl Berner.

Kirken ble finansiert av Ingwald Nilsen som var generalkonsul og grosserer i Oslo. Han var opprinnelig fra Blomvåg og ønsket å gi en kirke i gave til bygda, på det premiss at kommunen stilte med tomt og ordnet med tilkomstvei og grunnmur. Den gang tilhørte området Herdla prestegjeld. Arbeidet ble raskt satt i gang, men Nielsen rakk aldri å se den ferdige kirken ettersom han døde i juni 1931. I november samme år ble den nye kirken vigslet. Ved inngangen er det oppført en byste til minne om Ingwald Nielsen.

Nærmeste gravplass er utenfor kirken. 

 

Hjelme kyrkje

Hjelme kyrkje er bygget på Sæløy mellom gardane Sæle og Bakken sør for tettstaden Hellesøy. Kirken fikk likevel navn etter gamlekirken på Hjelme, som nå kalles Hjelme gamle kirke.

Kirken er tegnet av arkitekt Arne Halvorsen og ble vigslet av biskop Per Juvkam 13. juni 1971.

Det er plass til ca 340 mennesker i kirken. Det er også menighetssal i kirkerommet som kan leies i forbindelse med minnesamvær etter en begravelse eller bisettelse.

Nærmeste gravplass ligger i umiddelbar nærhet av kirken.

Landro kyrkje

Landro kirke er bygget i 1977, og ble vigslet 11. desember 1977 av Thor With som den gang var biskop i Bjørgvin bispedømme. Byggverket er i betong.

Kirken har en helt spesiell altervegg som består av rullesteiner som ble hentet på Lerøy i Sund.

Det er plass til ca 400 mennesker i kirken. Kirken har også menighetssal som kan leies i forbindelse med minnesamvær etter begravelse eller bisettelse.

Nærmeste kirkegård ligger ikke langt fra kirken.

Foldnes kyrkje

Foldnes kyrkje er en av den nyere kirkene på vestlandet, den ble vigslet 22. april 2001. Grunnsteinen ble lagt ned av daværende biskop Ole D. Hagesæther 28. mai i 2000.

Kirken er tegnet av Kolbjørn Jensen Signatur Arkitekter AS. Den er en kirke med god plass, enkel tilkomst og gode fasiliteter. Det er menighetssal i kirkebygget som kan benyttes til minnesamvær etter begravelse eller bisettelse.

Det er to gravplasser i umiddelbar nærhet. Foldnes gravplass ligger i umiddelbar nærhet til kirken, og Straume gravplass ligger noen få minutters kjøring tilbake mot Straume.

Det er plass til 700 mennesker i kirken.

Fjell kyrkje

Fjell kirke er en langkirke fra 1874.

Kirken er en historisk bygning på Fjell, og man regner med at det har stått en kirke her siden 1300-tallet. Kirken inneholder mange historiske detaljer, prekestolen og døpefonten er like gamle som kirken selv. Alterskapet er fra 1400-tallet som kom til rette og ble restaurert i 1962.

Byggverket er i tre og har 700 plasser. Det er to gravplasser i umiddelbar nærhet. Nærmeste gravplass er utenfor kirken, her er det ikke ledige graver (2021). Gravplassen som blir brukt i dag er Kleivane gravplass, like i nærheten av kirken.

Kirken har menighetssal i kirkebygget, denne kan leies til minnesamvær etter begravelser og bisettelser.

Sund kyrkje

Sund kirke er en kirke i vifteplan fra 1997 på Klokkarvik, som ble bygget etter at den gamle kirken brant i 1994. Arkitekt for den nåværende kirken var Peder A. Ristesund.

Det er funnet nedtegnelser som viser at det har lagt kirke på dette stedet siden 1200- eller 1300-tallet, noe som viser lang historie rundt kirkens tilknytning til Sund.

Det er plass til ca 300 mennesker i kirken. Det er også menighetssal i kirkebygget som kan leies til minnesamvær etter begravelse eller bisettelse.

Det er gravplass rett utenfor kirken.

Kausland kyrkje

Kausland kyrkje ble opprinnelig bygget og innvigslet i 1881. 

Opprinnelig var den formet som et treskipet langhus under felles tak, med et smalere og lavere kor. Kirken ble så ombygget i 1963 slik at langhus, kor og tårn ble knyttet sammen til et mer helhetlig bygg.

Det er plass til 385 personer i kirken. 

Det er et menighetshus tilknyttet kirken, dette kan leies til minnesamvær etter begravelser eller bisettelser. 

Nærmeste gravplass ligger rett utenfor kirken. Telavåg gravplass er også noen minutters kjøring unna.