Gå til hovedinnhold Gå til footer

Med tradisjoner mer en 70 år tilbake i tid,

Med tredje generasjon drivere, og en senior som fylte 80 år, ble det skrevet bok om gravferdshistorien i Ringsaker de seste 100 år. Gravferdsbyråene ble stiftet som Brumunddal Begravelsesbyrå i 1948 av Arne Andersen. Han døde i 1963 og hans kone Asborg og sønnen Thor drev byrået frem til Ludvik Stenberg tok over og driftet byrået fra 1965 - 2008. Som en litt sen 70 års jubileumsfeiring av byrået og i anledning Ludvik sin 80 års dag, ble det skrevet en bok om tradisjonene og livet i gravferdsbransjen i Ringsaker gjennom disse årene. En storlagen overrekkelse av boken til en totalt uvitende 80 åring på hans bursdag, ble en vedig flott feiring av livet og yrket. Boken er tilgjengelig og kan kjøpes ved henvendelse til oss i Gravferdsbyråene AS