Gravstein

Mange synes det er godt å ha en grav å gå til, spesielt på merkedager og i høytidene.

Et gravsted hjelper pårørende å gi utløp for sorgen og er av betydning for etterslekten for å bevare et minne om familie, venner og bekjente som har gått bort.

Dersom det ikke allerede finnes en familiegrav som skal benyttes, må en få ny grav på den kirkegården som avdøde soknet til. Vi hjelper til med å fremlegge ønsker overfor kirkegårdsmyndighetene (kirkevergen).

 

Det finnes mange gravsteiner å velge i, og en gravstein lages personlig ut fra modellen som velges, fargen på gravsteinen og inskripsjonen.