Chat with us, powered by LiveChat

Forberedelse til en planleggingssamtale

Det er mange valgmuligheter og detaljer å ta stilling til når en gravferd skal planlegges. For mange kan det være fint å bruke litt tid hjemme på å orientere seg om hvilke muligheter som finnes, og her har vi samlet litt informasjon som kan være nyttig å sette seg inn i i forkant av en samtale med en av våre gravferdskonsulenter.

Dersom du har spørsmål, er du selvfølgelig også velkommen til å ta kontakt med oss!

 

Om valg av seremoni

Seremonien kan være i regi av Den norske kirkes ordning eller et annet tros- og livssynssamfunn, eller en livssynsåpen seremoni. I en livssynsåpen seremoni kan de etterlatte fritt bestemme alt innholdet. Omfanget og varigheten kan tilpasses slik det føles riktig i hvert enkelt tilfelle. 

En begravelse avsluttes med at kisten bæres ut til gravstedet, og senkes der, eller at kisten bæres ut i bilen og kjøres direkte til krematoriet (bisettelse). Ved en bisettelse kommer urnen tilbake til kirkegården på et senere tidspunkt, og settes ned i gravstedet. I de fleste tilfeller er det mulig å være til stede når urnen gravlegges.

Les mer om alternativene for seremonityper her.

Kunngjøring av dødsfallet

Dødsfall blir ofte kunngjort gjennom dødsannonser i lokalavisene. I tillegg blir annonsene kunngjort digitalt, og det er også mulig å opprette en digital minneside hvor man kan dele mer informasjon om seremonien og den avdøde. Familie og venner kan dele kondolanser og bilder på denne siden.

Fra en minneside er det også enkelt å bestille blomster direkte til seremonien eller til familien. Dersom de pårørende ønsker at det skal samles inn penger til et veldedig formål kan minnesiden også benyttes til dette.

Våre minnesider

Minnesamvær

Etter at seremonien er over kan det være fint å samles og minnes den som har gått bort, i en mer uformell atmosfære. Et minnesamvær kan være åpent for alle som ønsker å delta ved at det inviteres i annonsen eller i selve seremonien, eller det kan være kun for den nærmeste familien.

I vårt område finnes det flere gode lokaler til minnesamvær, enten dere blir få eller mange, og vi hjelper selvfølgelig til med å finne gode løsninger!

Om valg av gravsted

Det finnes to hovedtyper av gravsteder; kistegraver til bruk ved begravelser, og urnegraver som kun kan brukes ved kremasjon. I et kistegravsted er det vanligvis plass til en eller to kister, men etter en fredningstid på 20 år (noen steder lenger) kan man benytte gravstedet på nytt. I tillegg kan det også settes ned urner i et kistegravsted. I et urnegravsted er det vanligvis plass til fire urner, men også her kan man sette ned flere urner etter endt fredingstid. 

De fleste kommuner tilbyr også både anonyme og navnede minnelunder. Her har man ikke sitt eget gravsted med gravstein, men i en navnet minnelund kan et skilt med avdødes navn settes opp på et felles minnesmerke.