Hva er en livssynsåpen begravelse?

Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn. Her er litt informasjon om hva en livssynsåpen gravferd er...

I samtalen med de pårørende legger vi frem ulike seremoniformer og muligheter. Det mange ofte lurer på er: "Hva er en livssynsåpen seremoni?"

Å markere livets slutt med en verdig seremoni betyr mye når noen går bort. At avskjeden skjer i avdødes ånd, er også viktig for mange pårørende. I en livssynsåpen seremoni kan pårørende selv bestemme innholdet. Formålet er å samle familie og venner til å minnes og hedre den avdøde, og for å ta et siste farvel på en verdig måte. Seremonien skal gjenspeile den avdødes livssyn og er i utgangspunktet religionsnøytral, men den kan inneholde så mye eller så lite religion som pårørende måtte ønske.

Vi i Heder Buskerud Begravelsesbyrå vil være behjelpelig med råd, og kan anbefale en egnet person til å lede seremonien. Det er også fullt mulig for et familiemedlem eller en venn å lede seremonien hvis man ønsker et mer personlig preg.

Rammene rundt en livssynsåpen seremoni

Seremonien er laget rundt en mal som kan bygges på, trekkes fra eller endres etter behov. Gjennom valg av tekster, musikk, sang og andre uttrykk kan man sette et personlig preg på seremonien. En livssynsåpen seremoni gjør det mulig å kombinere uttrykk fra ulike tradisjoner, kulturer og religioner. Samtidig kan det være viktig å ha noen få, faste rammer som sikrer opplevelsen av verdighet og gjenkjennelighet i gravferdsritualet.

De pårørende er selv ansvarlige for å velge et passende lokale for seremonien, men våre konsulenter kjenner de lokale forholdene og kommer gjerne med forslag til egnede lokaler. 

Ta gjerne kontakt med oss i Heder Buskerud Begravelsesbyrå for yttligere informasjon vedrørende livssynsåpne seremonier i Drammen, Røyken, Hurum, Svelvik og omegn.