Når er Allehelgen?

Her finner du informasjon om når og hva Allehelgen er.

I den katolske kirke er 1. november dagen da alle helgener feires som ikke har sin egen høytidsdag. Dagen etter, den 2. november, feires Alle Sjelers Dag til minne om alle alminnelige kristne som er døde.

I Den Norske Kirke har disse dagene smeltet sammen og blitt flyttet til første søndag i november. Derfor er denne dagen for mange en viktig dag der de minnes sine kjære. I mange kirker holdes det en minnegudstjeneste på denne dagen, hvor navnene på menighetens døde det siste året leses opp. Flere steder arrangeres det også kirkekonserter, noe Buskerud Begravelsesbyrå var med på å arrangere i Bragernes kirke i fjor og som gjentas i år.

 

TENN ET LYS

De siste tiårene har det blitt stadig mer vanlig å tenne lys på gravene. I følge Institutt for kirke-, religions- og livssynsforsking var det i 1991 ca. 40% av befolkningen som hadde tent lys på en grav i løpet av det siste året. Statistikken viser at det i dag er 6 av 10 som følger tradisjonen med å tenne lys på gravene. De pårørende tenner lys for å minnes den døde, og lyset fungerer som et symbol på at den døde ikke er glemt. Denne tradisjonen går på tvers av religiøse og kulturelle skillelinjer. I tillegg pynter man med kranser og buketter. Fortsatt er det trolig flest som besøker gravlunden på julaften, men Allehelgensdag vokser frem som en veldig viktig minnedag.

Litt morsomt og interessant er det at denne dagen også ble en viktig merkedag for værutsiktene! Flere steder i landet het det at om det regnet på denne dagen, skulle det regne i syv uker. På Vestlandet het det at om det la seg is på denne dagen, skulle det ikke bli isvinter. La isen seg like etter derimot, skulle det bli mye is. I Trøndelag het det at dersom solen skinte så lenge det tok å sale en hest, skulle det bli et godt år. Og i Hordaland het det at den som fant dyr i fjellet etter 1. November hadde rett på en klekkelig finnerlønn.

 

HALLOWEEN

Kvelden før Allehelgensdag, altså Allehelgensaften, har også vært en viktig dag i folketroen. På engelsk heter det All hallow’s Eve, forkortet til det vi kjenner som Halloween. Man trodde at på denne kvelden var skillet mellom vår verden og de døde svakere enn ellers, slik at de dødes sjeler kunne merkes. Fra rundt tusenårsskiftet er Halloween blitt en folkelig og svært kommersielt preget feiring påvirket av Amerikansk pop-kultur. For de fleste barn og unge i dag handler dette om å kle seg ut i skumle kostymer og samle inn godteri i nabolaget.