Minnesider

Vi har lang erfaring i å bistå etterlatte og kan ta hånd om alle praktiske gjøremål ved en gravferd i samråd med deg som pårørende. Du er velkommen til vårt kontor, men vi kan også komme hjem til deg for en samtale. Dødsfall kan meldes hele døgnet på vår vakttelefon.