Begravelsesbyrået Puntervoll er en del av Byrågruppen Heder

Vi har fremdeles lokalt eierskap og med like sterk forankring i Egersund og Dalane, men vi er nå en del av noe større. Fra 1. august 2020 er Begravelsesbyrået Puntervoll en del av Byrågruppen Heder, som samler over 20 frittstående begravelsesbyrå i en felles sammenslutning. Her finner vi faglig fellesskap og samarbeider om utviklingsoppgaver og kompetanseheving. 

Vi tror at et samarbeid med andre frittstående begravelsesbyrå styrker det lokale eierskapet, arbeidsplassene og byrået og gjør oss mer robuste for fremtiden.