Begravelsesbyrået Puntervoll er en del av Byrågruppen Heder

Vi er fremdeles lokaleide, og med like sterk forankring i Dalane, men vi er nå en del av noe større. Fra 1. august 2020 er Begravelsesbyrået Puntervoll en del av Byrågruppen Heder, som samler 20 frittstående begravelsesbyråer i en felles sammenslutning. Her finner vi faglig fellesskap og samarbeider om utviklingsoppgaver, kompetanseheving og innkjøpsavtaler.

Vi tror at et samarbeid med andre frittstående begravelsesbyråer styrker det lokale eierskapet, arbeidsplassene og byrået og gjør oss mer robuste for fremtiden.