Minnesider

Vi har lang erfaring i å bistå etterlatte og kan ta hånd om alle praktiske gjøremål ved en gravferd i samråd med deg som pårørende. Du er hjertelig velkommen til et av våre kontorer, men vi kan også komme hjem til deg for en samtale. Dødsfall kan meldes hele døgnet på vår vakttelefon 77840499. Vakttelefon for vårt kontor i Målselv 778 34830.