Musikk gir rom for følelser

Kirkelige seremonier

Musikk har alltid stått sentralt i kirkens gravferdsritual. Forrettende prest og organist kan om ønskelig veilede i valg av musikk, og de skal også godkjenne valg av salmer og sanger. Organisten har faglig tyngde musikalsk og ofte lang erfaring med hva som fungerer godt ved gravferd. 

Humanistiske seremonier

Ved humanistiske seremonier vil ikke kirkerommet benyttes, og man står fritt i valg av musikk.
Både Human-Etisk forbund og Sandbakk Begravelsehjelp kan hjelpe familien med å finne seremonimester.
Sandbakk Begravelsehjelp kan bistå familien i valg av musikk.

Klikk her for Salmeforslag