Korona-restriksjoner

Viktig informasjon til alle som skal delta i gravferd.

Det er spesielle tider, og Koronavirusets utvikling gjør at det er utarbeidet instrukser for gjennomføring av gravferder i våre kommuner.

Det er satt grenser for antall personer ved begravelser og bisettelser:

I Søndre Follo er grensen satt til 50 personer

I Indre Østfold er grensen satt til 30 personer

Det er de store kirkene og kapellene som skal benyttes til seremonier (Antall tillatte i de mindre kirkene/kapellene vil være lavere enn tallet over).

Ingen personer med luftveissymptomer/feber skal delta

Det bør legges til rette for god håndhygiene

Deltagere bør sitte spredt og ikke håndhilse