Deltagelse i gravferd under COVID-19

Lurer du på om du kan delta i en seremoni? Her finner du oversikt over tillatt antall deltagere i flere av kirkene i vårt distrikt.

Det er annerledes-tid, og COVID-19 har medført stadig endrede retningslinjer for gjennomføring av gravferder.

Hovedregelen er 1 meters avstand mellom kohortene,- 2 meter hvis det skal være allsang. God håndhygiene er alltid viktig.

Og de som er syke må holde seg hjemme <3 

I mange seremonier er det kun inviterte som får anledning til å delta. 

På grunn av eventuell smittesporing føres det også lister over hvem som er tilstede. Disse listene destrueres etter 10 dager.