Deltagelse i gravferd under COVID-19

Lurer du på om du kan delta i en seremoni? Her finner du oversikt over tillatt antall deltagere i flere av kirkene i vårt distrikt.

Det er annerledes-tid, og COVID-19 har medført stadig endrede retningslinjer for gjennomføring av gravferder.

I linken nedenfor finner du oppdatert informasjon om antall deltagere som er tillat i de forskjellige kirkene i vårt distrikt.

1 meters avstand er hovedregelen, samt god håndhygiene.

Og de som er syke må holde seg hjemme <3 

I mange seremonier er det kun inviterte som får anledning til å delta. 

På grunn av eventuell smittesporing føres det også lister over hvem som er tilstede. Disse listene destrueres etter 10 dager.

Trykk på linken for mer informasjon, og ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Hvor mange kan delta i gravferd?