Vår historie

20 august i 1963 ble Gol Begravelsesbyrå ANS stiftet i Hallingdal.
Det var golingene og drosjeeiere Knut Granheim, Halvor Møllerplass, Torleiv Smøttebråten, Torleiv Svello, Olaf Halsteinsgård, Anders O. Stensgård, Ivar Ransedokken, Olaf Klepp, Knut E. Brøto og Olav Engene som sammen og dannet byrået. De kjøpte inn den første bårebilen høsten 1963 til en sum av 14.500,-
På den tiden gjorde man som pårørende mye selv i Hallingdal, alt fra å stelle den avdøde til å snekre kister. Gol Begravelsesbyrå ANS sin oppgave den første tiden var å fokusere på å gi den avdøde en standsmessig doning til å frakte den avdøde til siste hvilested.

Etter hvert ut over 1970 og 1980 årene ble det neste generasjon som overtok eierandelene. Kjøring av bårebilen ble fordelt likt mellom andelseierne. De hjalp pårørende både på Gol og på Nes i Hallingdal
Tidene forandrer seg og behovet for mer hjelp og tilrettelegging ved begravelser blir etterspurt. Gerd Møllerplass blir tilsatt på deltid som gravferdskonsulent på Gol Begravelsesbyrå og hos Nesbyen Begravelsesbyrå blir Anne Eli Hovde ansatt på deltid.

Torleiv Smøttebråten var daglig leder fra 1963 til 1982. Fra 1982 overtok Kåre Møllerplass som daglig leder av Gol Begravelsesbyrå.

I 2002 overtar Bente Andreassen, som 3. generasjon, eierandelene etter sin far og blir etter hvert involvert i driften som gravferdskonsulent.

I 2010 kjøpte Bente, Flå Begravelsesbyrå.

I 2012 overtok Bente Smøttebråten Andreassen driften av selskapet. Hun er barnebarnet til Torleif Smøttebråten og Gol Begravelsesbyrå er i dag en familiebedrift. I starten var det Bente og hennes mann Per Kristian Andreassen som drev byrået i det daglige. Mens deres tre barn Annette, Ole Kristian og Lars-Petter var i den perioden bosatt i Oslo og hjalp til ved behov.

I 2014 dukket det opp sykdom i familien og Lars-Petter som er den yngste av barna valgte å flytte hjem for å delta i den daglige driften.

Fra 1.1.2015 ble Gol Begravelsesbyrå ANS omdannet til Gol Begravelsesbyrå AS.

Vi er i dag et moderne og profesjonelt begravelsesbyrå som hjelper til med bisettelser og begravelser i hele Hallingdal, Gol, Nes, Flå, Ål, Hemsedal og Hol.