Forberedelser til en planleggingssamtale

Det er mange valg og beslutninger som må tas når man skal planlegge en gravferd og det kan være vanskelig. For mange kan det være til hjelp å få litt tid til å forberede seg på alle valgene som må tas og orientere seg om hvilke muligheter som finnes.

Valg av seremoniform

En gravferd er for mange en mulighet til å ta avskjed og til å hedre et levd liv. De fleste har behov for en seremoni, men for noen er en gravferd uten seremoni det riktige valget. Gravferdsseremonien kan følge Den norske Kirkes ordning, et annet tros- og livssynssamfunn eller den kan være livssynsåpen. I en livssynsåpen seremoni kan de etterlatte fritt bestemme alt innholdet. For mange er det viktig at seremonien reflekterer avdødes liv og verdier.

Gravferden kan være en begravelse eller en bisettelse. Ved begravelse avsluttes seremonien med at kisten bæres ut til gravstedet og senkes.

Kunngjøring av dødsfallet

De fleste velger å kunngjøre dødsfallet gjennom dødsannonser i lokalavisene. I tillegg blir annonsene publisert digitalt på vår hjemmeside. Stadig flere ønsker også at vi skal opprette en digital minneside hvor man kan dele informasjon om seremonien og hvor familie og venner kan dele kondolanser og bilder. Fra minnesiden er det også enkelt å bestille blomster til seremonien eller til familien. Dersom de pårørende ønsker en minnegave i stedet for blomster, kan man gjøre det fra minnesiden.

Les mer om minnesider

Innholdet i seremonien

I alle seremonier, selv de som følger en bestemt liturgi, er det mulig å bestemme mye av innholdet selv. For mange er det viktig at den avdøde reflekteres i valg av kiste, blomster og musikk. Bruk av personlige bilder i utformingen av seremoniprogram er også vanlig, og for mange en fin måte å gjøre seremonien personlig.

Her finner du våre brosjyrer med mer informasjon.

Våre brosjyrer

Minnesamvær

Mange synes det er godt å kunne samles etter seremonien og da er det naturlig å ha et minnesamvær. Hvis man ønsker at minnesamværet skal være åpent for alle kan man invitere i dødsannonsen, eller i seremonien. Det kan også være et lukket arrangement for de aller nærmeste.

Det finnes flere gode lokaler til minnesamvær, enten dere blir få eller mange, og vi hjelper selvfølgelig til med å finne gode løsninger!

Om valg av gravsted

Mange er ansvarlige for et gravsted som har vært brukt tidligere som de ønsker å videreføre, andre velger å ta ut et nytt gravsted.Skal det være jordbegravelse må det tas ut et gravsted som egner seg for kistebegravelse. Dersom det skal være plass til en kiste til på et senere tidspunkt må man ta ut et dobbelt gravsted. Ved kremasjon kan det velges et urnegravsted eller urnen kan settes ned i en eksisterende kistegrav. Et urnegravsted har plass til flere urner. I de fleste kommuner finnes det mulighet for gravlegging på navnet eller anonym minnelund.