Når noen dør, blir livet forandret.

Tiden etter på kan være preget av følelser og reaksjoner man kanskje aldri har kjent på før. Noen ganger gjør omstendigheter rundt dødsfallet det ekstra vanskelig for de pårørende, og noen ganger kan følelsen av lettelse være nesten like sterk som følelsen av sorg.

Mange opplever den første dagene som kaotisk og vanskelig, og midt oppe i alt dette er det mange valg som må tas og mye som må gjøres. Da kan det være godt å få hjelp til å orientere seg så man kan ta gode, riktige valg. Vår oppgave er å bistå dere, og å legge til rette for en gravferd i tråd med deres ønsker.

 • Ved dødsfall

  Noen ganger skjer et dødsfall brått og de pårørende er helt uforberedt. Dersom dødsfallet skjer utenfor sykehus eller institusjon må det ha vært en lege til stede før avdøde kan hentes.

   

 • Henting

  Har dødsfallet funnet sted ved et sykehus eller institusjon med kjølerom blir avdøde som regel brakt til dette kjølerommet samme dag eller dagen etter dødsfallet. Ved dødsfall andre steder bringes avdøde til nærmeste kapell eller til sykehuset, etter avtale med dere. 

 • Ansvarlig for gravferden

  Gravferdsloven § 9 regulerer hvem som er ansvarlig for gravferden. Dersom den som har gått bort ikke, med skriftlig erklæring, har fastsatt hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden, gis denne retten til nærmeste etterlatte i følgende rekkefølge: ektefelle/ samboer, barn, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

  Dersom ingen sørger for gravferd, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted.

  Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet.

  Her finner du gravferdsloven, dersom du ønsker å lese mer.

 • Planleggingssamtalen

  Noe av det første som må skje etter et dødsfall er at de etterlatte må ta kontakt med oss for å avtale en samtale for å planlegge begravelsen. Vi kan komme hjem til dere, eller dere kan komme til vårt kontor. Det er mye som skal avklares og det kan være lurt å sette av 2 til 3 timer til denne samtalen. Før møtet med oss kan det være nyttig forberede seg på alt det man må ta stilling til.

  Forberedelser til planleggingssamtale.

 • Syning

  For mange kan det være godt å se avdøde en siste gang. Ved dødsfall på sykehus og institusjon legger som regel personalet til rette for at dette kan skje på avdødes rom, men det er også mulig å se senere når avdøde er stelt og lagt i kiste. Slik syning avtales direkte med begravelsesbyrået.

  Når små barn er pårørende, kan det å få se og ta på de døde hjelpe dem til å forstå. Barnet må ha en trygg voksen som har overskudd til å forklare og svare på spørsmål både før, under og etter syningen.

  Vi i Sukken begravelsesbyrå ønsker å gjøre dette til en god stund for de etterlatte – en mulighet til å ta farvel, si det som er usagt og legge tegninger og brev i kisten.

Syning

Transport