Gravferd og Covid-19

Det er lokale restriksjoner på gravferd i kommunene i Holmestrand og omegn.

 

Vi i Holmestrand Begravelsesbyrå følger strenge retningslinjer i forbindelse med Covid-19 utbruddet.

Våre lokaler holdes åpne, men vi ønsker maks tre av gangen til samtale hos oss.

Alternativt kan mye ordnes over telefon hvis dere føler det tryggest å håndtere situasjonen hjemmefra.

 

Vi håndhilser og klemmer ikke, og håper på forståelse for dette.

- Dere kan være trygge på at alle overflater blir vasket og desinfisert flere ganger i løpet av en dag i våre lokaler.

 

Restriksjoner på antall som kan delta i gravferder på grunn av Covid-19 pandemien er dessverre en nødvendighet.

Situasjonen i dag tilsier at maksimalt antall tillatte ved en gravferd er 50 personer.

I mindre kirker/kapell kan dette tallet være lavere.

Vi har kunnskap om antall som er tillatt i alle kirker/kapeller.

Det må lages navnelister over alle fremmøtte i gravferder, av hensyn til eventuell smittesporing.

Vi har laget en god rutine for å gjøre dette enklest mulig for etterlatte.

 

Det finnes muligheter for å streame/direkteoverføre seremoniene slik at flere kan se -

snakk med oss om det så kan vi informere grundigere om disse mulighetene.