Gravferd og Covid-19

Begrensningene ved gravferd er endelig opphevet!

Endelig er en "normal" hverdag igjen en realitet.

Det betyr i praksis at alle som ønsker kan igjen delta ved gravferd.

Kirker og kapeller har ikke lenger noen begrensning som følge av covid-19.

 

- La oss håpe det fortsetter slik!