Covid-19 og begravelse

Lørdag 25. september kl 16.00 ble de nasjonale smitteverntiltakene i kirken opphevet, som i samfunnet for øvrig

Mange av smitteverntiltakene vi har levd med det siste halvannet året har vært tunge, og kanskje aller tyngst i forbindelse med begravelse.


Fra og med lørdag 25. september kl. 16.00 ble alle smittevernreglene om arrangementer avviklet.
Covid-19-forskriften har blant annet presisert krav om avstand, antallsbegrensninger og plikt til å registrere, men disse er nå avviklet slik at vi igjen kan arrangere begravelser uten antallsbegrensninger og krav om registrering av de møtende.

Det betyr også at det igjen vil være mulig å gi hverandre et godt håndtrykk eller en klem, men vær oppmerksom på og ta hensyn til at noen fremdeles ønsker å opprettholde en viss sosial distanse.