Begravelser og Covid-19

Det er lokale restriksjoner ved gravferd i Horten og omegn.

Vi i Horten Begravelsesbyrå følger strenge retningslinjer i forbindelse med Covid-19 utbruddet.

Våre lokaler holdes åpne, men vi ønsker maks to av gangen til samtale hos oss.

Alternativt kan mye ordnes over telefon hvis dere føler det tryggest å håndtere situasjonen hjemmefra.

 

Vi håndhilser og klemmer ikke, og håper på forståelse for dette.

- Dere kan være trygge på at alle overflater blir vasket og desinfisert flere ganger i løpet av en dag i våre lokaler.

 

Restriksjoner på antall som kan delta i gravferder på grunn av Covid-19 pandemien er dessverre en nødvendighet.

Horten kapell har en maksimal grense på 50 personer.

Borre kirke har en maksimal grense på 40 personer.

Sentrumskirken har en maksimal grense på 50 personer.

 

Vi har kunnskap om antall som er tillatt i alle øvrige kirker/kapeller.

 

Det må lages navnelister over alle fremmøtte i gravferder, av hensyn til eventuell smittesporing.

Vi har laget en god rutine for å gjøre dette enklest mulig for etterlatte.

 

Det finnes muligheter for å streame/direkteoverføre seremoniene slik at flere kan se -

snakk med oss om det så kan vi informere grundigere om disse mulighetene.