Vi har blitt et Heder-byrå

Vi blir en del av felleskapet Byrågruppen Heder. Gjennom Heder samarbeider vi med andre lokaleide begravelsesbyråer om kompetanse- og tjenesteutvikling, innkjøp og annet hensiktsmessig samarbeid som kommer våre kunder til gode.. LES MER

Tidene endres, det gir nye muligheter og nye utfordringer. For å kunne tilby pårørende best mulig hjelp i et lokaleid og lokalt drevet begravelsesbyrå, tror vi samarbeid er helt nødvendig.

Buskerud Begravelsesbyrå i Drammen, Røyken, Hurum og Svelvik kommer fremdeles til å være lokelt eid av Kollen-familien og markedsføres under samme byrånavn, med «Heder» som et tillegg. Vi får ny grafisk profil, nye skilt og ny hjemmeside, men menneskene er fremdeles de samme!

Hovedtanken bak etableringen er at vi har stor tro på det lokale begravelsesbyrået. Vi tror frittstående og samarbeidende begravelsesbyråer kan få stordriftsfordeler, kombinert med de fordelene et lokalt eierskap gir. Ved å samarbeide om tjenesteutvikling, innkjøp, markedsføring, kompetanseutvikling m.m tror vi medlemsbyråene i Heder skal være rustet for å kunne gi best mulig hjelp til de pårørende. Vi tror Byrågruppen Heder sikrer det lokale eierskapet, arbeidsplassene og ivaretagelse av den lokale gravferdstradisjonen.