Begravelse med seremoni

Hos oss kan en begravelse med seremoni  koste 27 555,-

Hva som menes med en ordinær begravelse er et godt spørsmål, men slik det er definert i prisopplysningsforskriften er det en begravelse med 50 enkle program og blomst på kisten. Seremonien er uten solist eller musikkavspilling og uten minnesamvær bestilt av begravelsesbyrået. 

I dette eksempelet har vi brukt Heder som er en tradisjonell, hvitlakkert kiste med dreide trehåndtak. Heder levers med stripet pute, teppe og ansiktsduk. Dersom man ønsker en annen kiste er det selvfølgelig mulig. Se prisliste for mer informasjon om hvilket pristillegg det eventuelt vil medføre.
To assistenter foretar stell av avdøde før nedlegging i kiste.
Nødvendige tiltak for hygiene og smittevern.
Dersom transporten ikke oppfyller Navs vilkår for rett til transportstønad vil det kunne tilkomme et pristillegg.
I dette eksempelet inngå annonsering på egen minneside, eller bare på portal dersom man ikke ønsker minneside, samt en annonse i lokalavisen på ca 75mm.
En langstilket rose på kisten. Vi er behjelpelig me bestilling av blomster fra den lokale blomsterforretningen hvis du ønsker noe annet. Blomsterbutikkens priser gjelder.
50 program med eget design. Digital trykk på tykt papir.
Vi er til stede med en assistent som tar hånd om alt det praktiske både før og etter seremonien og som sørger for at blomster blir plassert og seremonirommet pyntet.
Planleggingssamtalen kan enten være på vårt kontor, eller vi kan komme hjem til deg. I samtalen går vi gjennom informasjon som er relevant for dere i planleggingen og besvarer eventuelle spørsmål dere må ha. Det er mange detaljer som skal på plass og dermed mange valg som skal tas i en slik samtale. Mange synes det er godt å få mulighet til forberede seg litt på forhånd, før samtalen med oss. mer informasjon om hva det kan være lurt å ha tenkt gjennom før samtalen med oss finner du i hovedmenyen.
Vi bistår med utfylling og melding av papirer til det offentlige og gjør alle nødvendige bestillinger.
Vi hjelper deg gjerne med å finne frem til riktige skjemaer og hvor du kan finne mer informasjon om arv og skifte.
Dersom avdøde etterlater seg få eller ingen midler kan Nav gi inntil kr. 26.011,- i gravferdsstønad. Transportkostnader kan søkes dekket av Nav når nødvendig transport er over 20 km. Vi kan hjelpe deg med å få avklart om du har rett til stønad og være behjelpelig med søknad til Nav.