Gravferd og koronasmitte

Vi ønsker å legge til rette slik at alle pårørende skal kunne holde en verdig og god gravferd for sine kjære. Selv om det er «unntakstilstand» på grunn av koronaviruset.

Restriksjonene som er iverksatt er for mange en ekstra byrde til sorgen. Men de er helt nødvendige.

I vårt område er det per dags dato satt en grense på maksimalt 15 mennesker til stede i en gravferdseremoni.

Skal vi kunne hjelpe dere med å gjennomføre en gravferd, er vi avhengige av å holde oss friske og ikke være satt i karantene. Vi ønsker heller ikke å bidra til å spre smitten.

For å være i stand til å hjelpe alle vil vi:

  • «Løse opp» kontoret og jobbe fra hver vår plass. Kontoret er stengt for «vanlig besøk».
  • Ikke gi klemmer og håndtrykk, selv om det er den mest naturlige del av møtet med mennesker.
  • Legge opp til å gjennomføre så mange som mulig av møtene med pårørende - der det ikke er tvingende nødvendig at vi møtes fysisk - via telefon, epost og Skype/Facetime.

 

Til deg som planlegger å gå i en seremoni:

Vurderer du eller noen av dine nærmeste å delta i en gravferdseremoni, er du pålagt å følge myndighetens smitteverninstruksjon.

Det skal være mulig med minst 1 meters avstand mellom besøkende i seremonirommet, og det kan være maksimalt 50 fremmøtte, inkludert medvirkende.

Det vil være oppslag om dette ved inngangspartiet, og våre medarbeidere vil bistå med hjelp.

Du kan ikke delta i seremoni

  • hvis du har kommet fra utlandet de siste 14 dagene
  • dersom du er i karantene
  • dersom du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet


Du bør ikke delta i seremonien dersom du

  • har en viktig samfunnsoppgave (helsepersonell og andre)
  • har nedsatt helse
  • Ta eventuelt kontakt med oss på telefon eller epost – om du er usikker.

 

Vis omsorg – ta hensyn – bruk minnesidene

Vi er bekymret for sorgprosessen etter dødsfall i tida som kommer. Det naturlige er at man gjennom besøk, deltakelse i seremoni og minnesamvær viser omsorg, tar del i sorgen og bryr seg om hverandre. Slik situasjonen er nå bortfaller disse naturlige møteplassene.

Du kan likevel delta. Du kan vise din omsorg.

Vis din deltakelse ved å tenne et lys, skriv en hilsen eller del bilder/video på minnesiden for den avdøde. Vi vet av erfaring fra før korona-viruset, at dette betyr mye for de etterlatte. Minnesiden er en god måte å vise omsorg på.

Du kan også bestille blomster til de etterlatte eller seremonien på minnesiden, det koster ikke mer enn om du bestiller direkte i butikken.

 

Vi tilbyr også at våre seremonier kan streames og vises på minnesiden, slik at man kan delta i seremonien på telefon, pad eller pc. (Dette er ikke NRK-produksjoner, men bilde og lyd skal det bli.)

 

Vi håper du forstår at det er spesielle tider, viser ekstra omsorg og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.

Helsemyndighetenes anbefalinger
Tiltakene over er basert på helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger, og bidrar til å redusere spredningen av koronaviruset. Tiltakene vurderes fortløpende.
Helsemyndighetenes anbefalinger finner du her.