Varer/tjenester Minimum Merknad Maksimum Merknad

Kiste

Kr. 5.995,-

Hvitmalt sponkiste

Kr. 54.000,-

Påkostet kistevalg i ulike prisklasser

Stell og nedleggelse

Kr. 2.340,-

 

Kr. 2.590,-

I eget tøy

Bringing av tomkiste

Kr. 960,-

Fra lager til dødssted i Kristiansund kommune

 

Varierende pris etter avstand

Overføring til Kirkelandet kapell fra dødsssted

inkl. bårebil

Kr. 1.990,-

Innen Kristiansund kommune

Kr. 2.990,- 

Varierende pris etter avstand utenfor Kristiansund kommune

Overføring til og fra seremonisted inkl. seremonibil og sjafør

Kr. 0,-

Innen Kristiansund kommune

Kr. 4.990,-

Varierende pris etter avstand utenfor Kristiansund kommune

Overføring til seremonisted ved begravelse inkl. bårebil

Kr. 0,-

Innen Kristiansund kommune

Kr. 3.990,-

Varierende pris etter avstand utenfor Kristiansund kommune

Lys og utstyr i seremonien

Kr. 810,-

Liten seremoni

Kr. 1.550,-

Større seremoni

Assistanse i seremonien

Kr. 2.990,-

Liten seremoni

Kr. 6.460,-

Større seremoni

Dødsannonse i avis

Kr.0,-

Uten annonse i avis

 

Avhengig av valg av avis og lengde på annonse

Sanghefter oppsett

Kr. 1.495,-

 

Kr. 1.495,-

 

Sanghefter stykkpris

Kr. 0,-

Ved mindre enn 25 stk

Kr. 25,-

Avhengig av valg av motiv

Minnebok

Kr. 0,-

1 stk alltid gratis

Kr. 585,-

Ekstra opptrykk pluss porto

Byråets honorar

Kr. 4.350,-

Inkl. konferanse

Kr. 3.225,-

Inkl. konferanse

Avgiftspliktig honorar

Kr. 1.600,-

Momsbelagte tjenester

Kr. 1.600,-

Momsbelagte tjenester

Melding til offentlige kontorer

Kr. 670,-

 

Kr. 670,-

 

Totalt

kr. 23.200,-

Kr. 90.155,-