Gravferd og korona

Det er kommet informasjon fra Tunsberg bispedømme om at det innføres begrensninger når det gjelder kirkelige handlinger, som gravferd. Vi skal fortsatt ha gravferder, men må være obs på antall til stede. Det viktigste er å legge til rette for at de nærmeste pårørende får vært med, derfor vil det nå begrense seg til at det kun er de aller nærmeste som deltar.

Les mer på Larvik kirkelige fellesråd sine hjemmesider.

Videre gjelder følgende:
Ingen personer med luftveissymptomer/feber skal delta.
Det bør legges til rette for god håndhygiene.
Deltakerne bør sitte spredt og ikke håndhilse.
Vi fraråder at personer i risikogruppen deltar i begravelsen.

Folkehelseinstituttet angir hvem dette gjelder.

Vi ønsker å respektere de begrensninger vi har blitt pålagt fra myndighetene og Virke. Derfor må vi kun ha samtaler med pårørende på telefon og/ eller videokonferanse. Vi klarer å håndtere veldig mye pr telefon og også utfyllende på mail. Kontoret er dessverre stengt for besøkende fra 18. mars. 
Vi håper de tiltakene regjeringen nå har satt i gang vil gjøre at dette blir en kortvarig utfordring.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss, så finner vi en løsning.

Hilsen alle oss hos Sletsjøe