Gravferd og korona

Vi tar smittevern på alvor og følger de retningslinjene som gjelder til enhver tid. Er du usikker på regelverket, så ta kontakt med oss. 

Fra onsdag 11. november ble det bestemt av Kirkevergen i Larvik at det er maksimalt 50 personer i gravferder og færre deltaker i de minste kirkene. Vi beklager dette og bidrar samtidig så godt vi kan med å finne løsninger med bla. "streaming" av seremonien for at flere kan delta. Alle deltakere registreres med navn og telefonnummer. Listene oppbevares i 14 dager for smittesporing. De blir deretter makulert. 

Samtaler med pårørende skjer nå på telefon og/eller videokonferanse. Kontoret er fremdeles delvis stengt for vanlig besøk.

 

Se seremonien direkte

Seremoniene kan sendes direkte – hvis familien ønsker dette. For å se en seremoni må du gå inn på minnesiden på avdødes navn. Under fanen som heter "Live Streaming" ligger en video som kan åpnes ca 5 minutter før oppsatt tid på seremonien.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss, så finner vi en løsning.
Hilsen alle oss hos Sletsjøe