Chat with us, powered by LiveChat

PRISINFORMASJON

Et spørsmål mange stiller begravelsesbyrået er "Hva koster en begravelse?". Det finnes ikke et enkelt svar på dette, men på denne siden har vi samlet prisinformasjon om hva en gravferd koster hos Lier Begravelsesbyrå. Her finner du minimums- og maksimumspriser i tråd med prisopplysningsforskriften, og i tillegg viser vi to pakkeløsninger med og uten seremoni.

De fleste velger å tilrettelegge en personlig seremoni. Hva en begravelse koster er et resultat av mange store og små valg, og det er fullt mulig å ha en verdig og fin begravelse med utgangspunkt i rimelige valg.

Når vi har hatt en planleggingssamtale og vet hva dere ønsker, får dere et skriftlig og bindende prisoverslag som viser hva det vil koste. Vi kan også sette opp et overslag til dere på forhånd, og du står helt fritt til å bestemme om du ønsker å benytte deg av vår hjelp videre.

Hvis du velger å gå videre med vårt byrå, og endrer valgene, kan dette medføre endret pris. Du vil i så fall få nytt, redigert prisoverslag.

Vi håper informasjonen er lettleselig og forståelig, og at du tar kontakt med oss dersom du har spørsmål. Vi tar gjerne et uforpliktende møte ved vårt kontor i Lier (Lierbyen), men vi kan også komme hjem til deg dersom det er ønskelig.

Personlig seremoni

En gravferd kan være akkurat så personlig som du som pårørende ønsker. Sammen tilrettelegger vi seremonien innenfor de rammende og det budsjettet som er satt.

I lys av dagens situasjon ønsker vi i størst mulig grad planlegge seremonien over telefon, epost og videosamtaler. Vi har også et digitalt planleggingsverktøy som kan være til god hjelp. 

Planlegg seremonien
Fugler som flyr avgårde i flokk Heder

Pakkepris - Gravferd med seremoni

Kr 23.950,-

 • Kiste, stell og nedlegg
 • Egenandel transportkostnader
 • Pynting av kirken/kapellet
 • Trykte program, inntil 50 stk.
 • Blomst på kisten
 • Mannskap i seremonien
 • Transport av mannskap og utstyr
 • Melding av alle papirer/bestillinger
 • Dødsannonse
 • Gratis rådgivning arv og skifte
 • Gratis minneside på internett

Mulighet for tilvalg eller endringer vil være: Kistetype, blomster på kisten og dødsannonse i papiravis.

Nærbilde aks Heder

Pakkepris - Gravferd uten seremoni

Kr 9.500,-

 • Kiste, stell og nedlegg
 • Egenandel transportkostnader
 • Melding av alle papirer/bestillinger
 • Dødsannonse
 • Gratis rådgivning arv og skifte
 • Gratis minneside på internett

Mulighet for tilvalg eller endringer vil være: Kistetype og dødsannonse i papiravis.

VÅRE PRISER

Minimums- og maksimumspriser for utvalgte varer og tjenester i hht. prisopplysningsforskriften.

 

PRODUKT / TJENESTE MINIMUM MAKSIMUM
Kiste inkludert svøp 3 900,- 46 500,-
Stell og nedlegg i kiste 1 550,- 1 550,-
Bringing av den døde på båre fra dødssted til oppbevaringssted 3 410,- 5 930,-
Bringing av kiste til dødssted eller oppbevaringssted 1 631,- 1 631,-
Transport fra dødssted eller oppbevaringssted til seremonisted 4 280,-  
Transport fra seremoni til gravlund eller krematorium   14 810,-
Transport av mannskap og utstyr til seremoni 975,- 975,-
Assistanse i seremonien 4 241,- 8 265,-
Pynt i seremonien 800,- 3 400,-
Program, 50 eksemplarer 1 486,- 2 063,-
Kistedekorasjon 150,- 3 500,-
Annonsering 500,- 2 150,-
Avgiftspliktig honorar 2 080,- 2 600,-
Avgiftsfritt honorar 3 480,- 4 350,-
     
TOTALSUM 25 073,- 91 794,-
Totalsum ved innvilget transportstønad og full behovsprøvet stønad
0,- 53 092,-

 

Vi gjør oppmerksom på at hverken minimumspriser eller maksismumspriser har med alle punkter som er vanlig i en gravferd. De fleste gravferder har en sluttfaktura mellom minimum og maksimuspris, avhengig av valgene som gjøres av familien.

- Lokale og tradisjonsrike byråer -

PRISLISTE

PRODUKT / TJENESTE PRIS KOMMENTAR
     
Noen utvalgte kister    
Kiste Prisma 4 050,- Umalt sponkiste.
Kiste Heder 10 050,- Vår standardkiste. Hvitmalt massiv furu.
Kiste Furu 11 550,- Tradisjonell kiste i klarlakkert furu.
Kiste Bjørk 23 950,- Massiv bjørk.
     
Noen utvalgte urner    
Urne Heim 895,- Farger: Blå/ Rød/ Sort/ Antrasitt.
Urne Heim Due 1 250,- Farger: Sort/ Rød med duemotiv.
Urne Ydun 1 395,- Farger: Sort/ Hvit med gullkant.
Urne Heim Swarovski 1 895,- Farger Rød/ Sort med swarovski-krystaller.
     
Til seremonien    
Basis pynteutstyr 800,- Blomsterstativer, katafalk, mm.
Pynteutstyr + lys 1 800,-  
Leiedekorasjoner, pynteutstyr og lys 3 400,- Standard pakke, inkl. fire dekorasjoner
     
Kondolanseprotokoll 500,-  
Innrammet foto i kirken 500,- Forstørring og innramming
Stort foto i kirken 1 200,- På staffeli
Minnebok Gratis Én gratis bok. 
Ekstra minnebok 595,- (20% rabatt ved bestilling av to eller flere ekstra minnebøker)
     
Enkel streaming Gratis Direktesending av seremonien til minnesiden. Gratis dersom byråets eget utstyr er tilgjengelig.
Enkel streaming 9 500,- Ekstern produksjon, innleid kompetanse og utstyr.
Streaming, flerkameraproduksjon 16 500,- Ekstern produksjon, innleid kompetanse og utstyr.
     
Seremoniprogram 25 stk. 1 266,- Fortrykte motiver.
Seremoniprogram 25 stk. 1 813,- Fargetrykk hos trykkeri.
Seremoniprogram 50 stk. 1 486,- Fortrykte motiver.
Seremoniprogram 50 stk. 2 063,- Fargetrykk hos trykkeri.
Seremoniprogram 100 stk. 1 926,- Fortrykte motiver
Seremoniprogram 100 stk. 2 563,- Fargetrykk hos trykkeri.
     
Takkekort 25 stk. 625,- Doble kort m/ konvolutt - Fargetrykk
Takkekort 50 stk. 875,- Doble kort m/ konvolutt - Fargetrykk
     
Bearbeiding av egne foto 545,- 1-2 egne bilder
Bearbeiding av egne foto 1 090,- 3 eller flere egne bilder
     
Transport    
Klargjøring/ Bringing av kisten 1 631,-  
     
Transport sone 1 og 2 4 280,- Bårebil og mannskap.
Transport sone 3 6 050,- Bårebil og mannskap.
Transport sone 4 8 420,- Bårebil og mannskap.
Overføring med oppmøte/ syning, tillegg 870,-  
     
Ekstraoverføring sone 1-2 2 540,- Bårebil og mannskap.
Ekstraoverføring sone 3-4 4 190,- Bårebil og mannskap.
     
Bårehenting sone 1-2 3 410,- Bårebil og mannskap.
Bårehenting sone 3-4 5 930,- Bårebil og mannskap.
     
Transport utover sone 4 20,- per km + startgrunnlag kr 1 070,-
     
Overtidstillegg kveld sone 1-2  1 044,- Kveld med 50% tillegg.
Overtidstillegg natt/ helg sone 1-2 2 088,- Natt/ helg med 100% tillegg.
Overtidstillegg kveld sone 3-4 1 392,- Kveld med 50% tillegg.
Overtidstillegg natt/ helg sone 3-4 2 784,- Natt/ helg med 100% tillegg.
     
Utstyrsbil til seremoni 975,- Transport av mannskap og utstyr
     
Mannskapstjenester    
Én assistent ved syning 870,- I arbeidstiden 
Én assistent ved syning kveld 1 305,- Syning på kveldstid med 50% tillegg
Én assistent ved syning natt / helg 1740,- Syning på natt og i helg med 100 % tillegg
     
Mannskap i seremoni sone 1-2 5 655,- To assistenter
Mannskap i seremoni sone 3 7 395,- To assistenter
Mannskap i seremoni sone 4 8 265,- To assistenter
     
Nedlegg i kiste 1 550,- Stell og nedlegg i kiste
Hygienemateriell  750,- Stelle- og smittevernsutstyr
Materiell ved bårehenting 925,-  
     
Til gravstedet    
Gravkors med navneplate 900,- Med navneplate
Nøytralt ventetegn 1 000,- Med navneplate
Muslimsk ventetegn 1 200,- Med navneplate
Hjertetegn lite (barn) 900,- Med navneplate
     
Gravlykter for oljelys Fra 150,-  
Oljelys 2,5 døgn 10,-  
Oljelys 5 døgn 20,-  

- Lokale og tradisjonsrike byråer -

Informasjon

Bestilling av blomster, minnesamvær, annonser, gravstein etc.
Vi er behjelpelig med alle bestillinger utover våre egne tjenester. Vi har ingen påslag, og er derfor ikke et fordyrende mellomledd. Det er trygt å la oss ta bestillingen fordi vi har svært dyktige samarbeidspartnere og gode avtaler.
Vi passer på at alt som er bestilt blir levert som forventet. 

Som alternativ til annonse i avis kan en nettannonse være et alternativ. En nettannonse er langt billigere og kan raskt deles på sosiale medier.

Betalingsbetingelser
Vanligvis sender vi ut fakturaen noen dager etter seremonien med 10 dagers betalingsfrist.
Faktura kan belastes avdødes konto i banken slik at du slipper å ta utlegget selv.
Du kan velge å dele opp fakturaen i avdrag, og ved behov kan vi gi betalingsutsettelse.

Kommunale avgifter
Vi har oversikt over avgiftene i din kommune og kan gi deg en oversikt over disse.

Stønadsordninger
Det finnes to stønadsordninger gjennom NAV;
Transportstønad og Behovsprøvd stønad.

Vi kjenner regelverket og passer på at du får den stønaden du har krav på. Vi kan også ordne alle papirer i forbindelse med søknadsprosessen uten ekstra kostnad.

Transportstønad gis i de tilfeller der total transport av kiste og urne overstiger 20 km i forhold til nærmeste naturlige gravplass. Da dekker NAV all transport utover en egenandel.

Behovsprøvd stønad gis i de tilfeller der avdøde etterlater seg lite eller ingen midler, eller der gjelden overstiger formuen. Vi kan undersøke dette for dere.

Dersom avdøde er under 18 år gis det full stønad uten behovsprøving.

Gratis rådgivning om arv og skifte
Som kunde hos oss får du en gratis samtale hos vårt samarbeidende advokatkontor.

- Lokale og tradisjonsrike byråer -