Norges Vels medalje til Anne Gretha Rolid

Gratulerer så mye til Anne Gretha Rolid med 30-årsjubileum hos Buskerud Begravelsesbyrå! Anne Gretha ble overrakt blomster, en gavesjekk på kr 10.000, og ble den første i byråets historie til å motta Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.

Anledningen ble feiret på byens nyeste hotel, Quality Hotel River Station, sammen med alle hennes kollegaer. Anne Gretha ble overrakt blomster, en gavesjekk på kr 10.000, og ble den første i byråets historie til å motta Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.

Anne Gretha Rolid ble ansatt i Buskerud Begravelsesbyrå 1. april 1989. Lite visste vi da at det skulle bli starten på en over 30 år lang og tro karriere hos oss. Og Anne Gretha har ingen planer om å gi seg med det første.

Det var en ung og motivert dame som den gangen også ble den første kvinnen i en mannsdominert bransje i Drammen. Dette ble omtalt i Drammens Tidende med overskriften: «Byens første kvinnelige begravelsesassistent». I artikkelen står det blant annet: «Hun er rolig, utadvendt, positiv, trygg, engasjert og naturlig. Derfor er hun en glimrende begravelses-assistent.»

Anne Gretha har en stor omsorg og empati for de som oppsøker oss i en vanskelig tid i livet, og hun er profesjonell i sin yrkesutøvelse i ordets beste betydning. Også er hun veldig snill, og har et stort og fantastisk hjerte. Vi er heldige som har henne som kollega.

Ved siden av sin ordinære stilling som gravferdskonsulent fikk Anne Gretha etter hvert også ansvaret for byråets deltakelse i konfirmantundervisningen ved flere av menighetene i vårt distrikt. Et samarbeid som ble satt stor pris på av både prester og konfirmanter. Dette var en oppgave hun hadde i over 15 år før hun ga stafettpinnen videre til sin kollega.

I 2006 deltok Anne Gretha i en designkonkurranse for nye gravsteiner i regi av Nordic Stone. Her sendte hun inn et design på en ny barnesten med regnbue og tok med den førsteprisen i konkurransen. I juryens begrunnelse var det lagt stor vekt på nytenkningen steinen representerte.
«For første gang er det her til lands produsert en gravstein med motiv bestående av 4 farger. I tillegg er det brukt gull i motivet» var noe av juryens bemerkninger. Til Drammens Tidende fortalte Anne Gretha følgende om steinen: «Det heter seg i eventyret at det ligger en skatt begravet i enden av regnbuen. Tanken med den nye barnesteinen er at barnet som er begravet symboliserer denne skatten».

I dag er Anne Grethas hovedansvar å designe programheftene til seremoniene våre, noe hun er virkelig flink til. Hvert oppdrag er unikt, og hvert seremonihefte lages med den avdøde i tankene slik at det skal bli så personlig som mulig. En viktig jobb, og de pårørende setter stor pris på arbedet hun gjør.

Medaljen for lang og tro tjeneste er innstiftet av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i 1888. Det er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Medaljen tildeles av direksjonen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel. I kriteriene legges det også vekt på at tjenesteforholdet hele tiden må ha vært uklanderlig.

Anne Gretha Rolid holder sjekk ved siden av gravstein

Anne Gretha Rolid holder urne