Streaming av begravelser

I lys av dagens situasjon tilbyr vi gratis streaming til alle våre kunder.

Vi har forståelse for at i mange tilfeller er det flere personer som ønsker å delta i en gravferd, men grunnet dagens situasjon og de nasjonale retningslinjene er seremoniene forbeholdt nærmeste familie og venner. Derfor tilbyr vi streaming av våre seremonier. Seremonien sendes direkte på minnesiden til den avdøde, og på den måten kan man være til stede uten å fysisk være i kirken/kapellet. 

På minnesiden kan man også skrive kondolanser og hilsner, dele bilder, og tenne digitale lys for den døde. Dette er noe som de pårørende setter stor pris på, og man kan på den måten vise sin medfølelse og omsorg digitalt. 

Dersom du har spørsmål rundt gratis streaming av gravferder ta kontakt med oss på 32 78 74 20 eller modum@heder.no