Oppdatert informasjon om Begravelser og Covid-19

Våre lokaler holdes åpent, men vi ønsker maks 4 av gangen til samtale hos oss, eventuelt kan mye ordnes over telefon hvis dere er usikre på om dere ønsker å dra ut. Dette tiltaket er satt vi inn slik at vi greier å overholde en viss avstand mellom oss slik myndighetene anbefaler. Vi håndhilser og klemmer ikke, og håper for forståelse for dette. Dere kan være helt sikre på at alle overflater blir vasket og desinfisert flere ganger i løpet av en dag. Til vanlig kan vi også komme hjem til dere for samtale, men i disse dager gjøres ikke det. Vi har strenge retningslinjer vi følger, men det er fordi vi ikke ønsker å bli smittet, smitte andre eller havne i karantenesituasjoner der det vil bli svært vanskelig å utføre våre arbeidsoppgaver som også har blitt kategorisert som samfunnskritiske.

Pr. 8. januar 2021 gjelder følgende:

**Porsgrunn kommune har i ettermiddag vedtatt en lokal forskrift som setter en strengere begrensning på besøkende ved begravelssesseremonier enn de nasjonale reglene. Dette gjelder fra kl 18.00 i dag og medfører maksimalt 30 gjester ved gravferd. Ellers gjelder de samme reglene som ble innført tidligere med at det må være minst 2 meter mellom hver kohort dersom det skal være fellessang. De fleste av lokalen våre vil det være mulig å ha tilstrekkelig avstand og dermed kunne ha fellessang. Unntaket er Eidanger kapell.

I Porsgrunn er det påbud med munnbind i begravelser.

**Skien kommune legger seg på samme linje som Porsgrunn og tillater inntil 30 personer tilstede i seremonien.

I Skien og Sijan er det påbud med munnbind om 1 meter ikke kan overholdes.

**Siljan kommune følger de nasjonale retningslinjene når det gjelder antall deltakere i begravelser. Vi tillater 50 personer i kirken ( inkl galleri). Det forutsetter at det ikke er fellessang, men bruk av eventuelt solister. Hvis det er ønskelig med fellessang må vi ha 2 meters avstand og vi er nede i 15-20 personer som maksantall. 

 

Når det gjelder minnesamvær                                                                                                                I forskriften §14a står det  at serveringssteder ikke kan ha servering for flere enn 5 personer for privat sammenkomst.

En restaurant som er åpen for publikum kan ta imot gjester, men man kan ikke reservere bord til et bestemt antall på et bestemt tidspunkt. Da blir det privat sammenkomst.

Vi tilbyr streaming av seremonier og nå når antallet deltagere i seremoniene reduseres kan det være aktuelt.
Vil bare opplyse om at selv med færre deltagere i seremoniene er det ingen automatikk at seremonien streamens det skjer etter ønske fra familie og pårørende. Hvis seremonien streames vil det som oftest opplyses i dødsannonsen og på minnesiden under fanen "om begravelsen"

Vi er opptatt av å ta vare på oss selv og de mennesker vi møter i vår hverdag og derfor er det viktig at vi følger de retningslinjene som har blitt satt. Dette er rett og slett en kjempestor fellesdugnad som vi alle må delta på! Lurer dere på noe, er det bare å ta kontakt med oss!

Takk for tålmodigheten! Sammen er vi sterke!