Om gravferd og korona i Sandefjord

Korona-restriksjoner ved gravferd i Sandefjord

NYE RESTRIKSJONER (pr. 14. januar 2022)

Etter myndighetenes nye anbefalinger er det innført følgende restriksjoner ved gjennomføring av gravferd i Sandefjord kommune

 

  1. Registrering:

Alle som følger må registreres med navn og telefonnummer

 

  1. Antallsbegrensninger i kirker og kapell.

Sandar kirke: 200 stk

Sandefjord kirke: 200 stk

Orelund kapell: 80 stk.

Ekeberg kapell: 100 stk.

Bugården kirke: 200 stk.

Vesterøy kirke: 83 stk.

Stokke kirke: 150 stk.

Kodal kirke: 70 stk.

Andebu kirke: 150 stk.

 

  1. Munnbind:

Det anbefales bruk av munnbind ved inngang og utgang

 

  1. Minnesamvær:

Her er det maks 50 personer (ingen forskjell på innendørs og utendørs)

 

Ta eventuelt kontakt med oss på telefon eller e-post om du har spørsmål.

 

Hilsen

Erik, Trond, Bjarne, Elin & John
Bøe begravelsesbyrå

- Et familiedrevet begravelsesbyrå -

 

Informasjon på kommunens hjemmeside