Om gravferd og korona i Sandefjord

Det er spesielle tider, og for å hindre smitte av viruset er det restriksjoner på hvor mange som kan delta i gravferdsseremonier.

Gjeldende regel fra 12. april er at det i Sandefjord er maksimalt 50 personer som kan delta i en gravferd.
Det gjelder i Sandar kirke, Sandefjord kirke, Orelund kapell og Ekeberg kapell. I Kodal kirke er det maks 35 personer

Ved inngang og utgang til seremoni skal alle bruke munnbind. Under selve seremonien er det valgfritt om man vil ha munnbindet på.

Grunnet evt.  smittesporing må alle som deltar i seremoni skrive navn og telefonnummer på en liste ved inngangen. Hvis familien har påmelding til gravferden klar på forhånd, da slipper man registreringen ved inngangen.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon er det bare å ta kontakt med oss i Bøe begravelsesbyrå. 


Informasjon på kommunens hjemmeside