Tiltak i forbindelse med korona-smitte.

NB! Nye retningslinjer i forhold til smittevern og gravferder i Sarpsborg:

Alle seremonier gjennomføres med antallbegrensninger. Det frarådes å håndhilse, klemme og 1 meter regelen gjelder for de som ikke er i samme husstand. Alle deltagende i gravferder må registreres med navn og telefonnummer. I linken under kan du se hvor mange som kan være tilstede i de forskjellige kirkene/kapellene i Sarpsborg.

Dette gjøres i solidaritet med de som er særlig sårbare, dersom de blir smittet av Corona. Smittefaren øker når mange personer er tilstede i samme lokale. 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/sarpsborg/forsideoppslag/Korona-informasjon/

For de aller fleste er det naturlig å vise omtanke gjennom en klem eller et håndtrykk. Dessverre er dette en effektiv måte å spre Koronaviruset på. For en periode nå vil vi i begravelsesbyrået følge FHI sin anbefaling om å ikke håndhilse. Det betyr ikke at vi ikke ser dere og deres sorg, men vi ønsker å være med på å gjøre vårt for å forhindre videre smitte av Koronaviruset. Vi ønsker hverken å smitte eller å bli smittet. 

Vi vil oppfordre alle som ønsker å delta i gravferder å følge rådene fra Folkehelseinstituttet.

☆ Ikke ta hverandre i hånden
☆ Ikke klemme hverandre