Vår historie

Skien Begravelsesbyrå fra 1894 –

Alt startet med Vognmann Jakob Riis som hadde bryllupskarét og begravelsesvogn i 1897. Denne virksomheten ble drevet i fra Holbergsgt. 12. Sammen med Vognmann Riis bør man også nevne kirketjener Andreas Kullerud. Han var den som startet med å ordne ”forretningsmessige ting for folk” vedrørende begravelse under hans arbeid som kirketjener i byen fra 1918.

Samarbeidet fungerte godt mellom disse to og i 1920 var de godt kjent og eneste begravelsesbyrå i distriktet, knapt hele fylket. Vognmann Riis stilte med hest og vogn, og kjørte sørgevogna til kapellet. Mens Kullerud var den som hadde kontakt med folket, ordnet det praktiske og alle situasjoner.

Omtrent med den første bilen i 1947-48 ble navnet endret til Jakob Riis likbilforretning. Noen år senere døde Jakob Riis og hans barn overtok da forretningen.

Kåre Alfsen kom til Skien i fra Søndeled og ble ansatt av Olav Riis i 1954. Fra 30. mai 1958 overtok Kåre Alfsen Jakob Riis likbilforretning og fortsatte samarbeidet med Kullerud. Forretningen ble da flyttet til Øvregt. De samarbeidet bra og utfylte hverandre godt frem til da Kullerud døde i 1965. Da tok Kåre Alfsen over de funksjoner Kullerud hadde hatt og skiftet navn til Skien Begravelsesbyrå.

Tiden fremover arbeidet Kåre Alfsen og hans kone Birgit også tett sammen med Ingvald Anthonisen. Kåre kjørte hele fylket mens Birgit passet telefonen. Ellers var han for det meste alene inntil sønnen Jan Alfsen startet i forretningen i 1970.

Da Jan Alfsen var ferdig med verneplikten i 1972 flyttet forretningen inn i nåværende lokaler, Rektor Ørnsgt. 16. Det er Jan Alfsen som eier og har drevet forretningen videre etter sin far som døde i september 1997.

 

Porsgrunn Begravelsesbyrå fra 1968 -

1968 ble Porsgrunn Begravelsesbyrå etablert av Thorstein Rinker.

Forretningen holdt til i Olavsgt. 12 og ble i 1972 omgjort til aksjeselskap. Det har i alle år fram til 1.januar 1999 vært i familiens eie. De siste årene ble forretningen leid ut, inntil Skien Begravelsesbyrå ved Jan Alfsen kjøpte navnet og innholdet.

I 1992 startet Bjørg og Willy Bråthen, Bråthens Begravelsesbyrå. Willy Bråthen hadde tidligere arbeidet for Porsgrunn begravelsesbyrå. Han leide byrået og drev det noen år før han startet for seg selv. Forretningen ble 22. april 2002 overtatt av Skien Begravelsesbyrå. Bråthens kontorer ble overflyttet til Porsgrunn Begravelsesbyrå lokaler.

1. mars 2001 flyttet Porsgrunn Begravelsesbyrå inn i Meierigata 5.

September 2019 fusjonerte Skien Begravelsesbyrå inn Porsgrunn  Begravelsesbyå. Det er i dag Frid Alfsen som er daglig leder.