Gratis streaming av begravelser

I lys av dagens situasjon tilbyr vi gratis streaming til alle våre kunder. Les mer.

Vi har forståelse for at i mange tilfeller er det flere personer som ønsker å delta i en gravferd, men grunnet dagens situasjon og de nasjonale retningslinjene er seremoniene forbeholdt nærmeste familie og venner. Derfor tilbyr vi gratis* streaming av våre seremonier i Asker og Bærum. Seremonien sendes direkte på minnesiden til den avdøde, og på den måten kan man være til stede uten å fysisk være i kirken/kapellet. 

På minnesiden kan man også skrive kondolanser og hilsner, dele bilder, og tenne digitale lys for den døde. Dette er noe som de pårørende setter stor pris på, og man kan på den måten vise sin medfølelse og omsorg digitalt. 

Dersom du har spørsmål rundt gratis streaming av gravferder ta kontakt med oss på 66 75 90 00 eller post@babb.no

* Forbeholdt at byrået har tilgjengelig utstyr denne dagen. Dersom byråets utstyr allerede er booket kan vi leie inn eksterne resurser mot en kostnad.