Begravelsesbyrået Hyldmo er en del av Byrågruppen Heder

Vi er fremdeles lokaleide, og med like sterk forankring i Trøndelag, men vi er nå en del av noe større. Fra 1. august 2020 er Begravelsesbyrået Hyldmo en del av Byrågruppen Heder, som samler 20 frittstående begravelsesbyråer i en felles sammenslutning. Heder er den største sammenslutningen i norsk gravferdsbransje, og til sammen tar Heder-byråene hånd om ca. 6.400 gravferder årlig.

I Heder finner vi faglig fellesskap og samarbeider om utviklingsoppgaver, kompetanseheving og innkjøpsavtaler. Gjennom dette samarbeidet med andre frittstående begravelsesbyråer styrker vi det lokale eierskapet, arbeidsplassene og byrået og gjør oss mer robuste for fremtiden.