Våre tjenester, produkter og brosjyremateriell

Våre tjenester

 • Stell / nedlegging av avdøde.
 • Henting fra hjem / sykehus / institusjon.
 • All nødvendig transport.
 • Kontakt med kirkekontor.
 • Kontakt med prest, organist og solist.
 • Dødsannonse i aviser.
 • Deltakelse under seremoni.
 • Ordne med, ev. lede minnesamvær.
 • Transport / forsendelser i inn- og utland.
 • Formidle båredekorasjoner, kranser og buketter.
 • Salg og oppsetting av gravmonumenter.
 • Navnetilføyelser på eksisterende gravstein.
 • Hjelp med skjemaer / søknader.
 • Streaming av seremonier.

 

Det er mange valg som skal tas i forbindelse med et dødsfall, og som til sammen bidrar til å sette et personlig preg på gravferden. I vårt brosjyremateriell vil du finne forslag til salmer og musikk, oppsett av dødsannonsen, kister og  blomster til gravferden som vi håper vil være til inspirasjon og gjøre valgene enklere.

Du finner også våre leverandører av gravstein, og kan se på deres ulike modeller.

Hvis du lurer på noe, så ta kontakt med oss!

 

Tilbake til byråets forside

Våre gravsteinsleverandører

Begravelsesbyrået Hyldmo AS har i flere år samarbeidet med Silseth Sten. Her får dere flotte gravminner til konkurransedyktige priser. Gravminner leveres ferdig oppsatt til ønsket tid.Vi har også et stort utvalg av vaser og lykter til gravstedet.

Du finner Silseth Sten sine modeller her.

Vil du sette inn et nytt navn på en eksisterende stein, hjelper vi deg gjerne med det også. Ta kontakt med oss!