Gå til hovedinnhold Gå til footer

Våre produkter og brosjyrematriell

Det er mange valg som skal tas i forbindelse med et dødsfall, og som til sammen bidrar til å sette et personlig preg på gravferden. I vårt brosjyremateriell vil du finne forslag til salmer og musikk, oppsett av dødsannonsen, kister og urner, blomster til gravferden som vi håper vil være til inspirasjon og gjøre valgene enklere. 

Hvis du lurer på noe, så ta kontakt med oss!