Heder - et fellesskap av selvstendige begravelsesbyråer

Heder er et fellesskap av familieeide begravelsesbyråer i Norge. Alle begravelsesbyråene har bred erfaring med å gjennomføre begravelser og er skolert i gravferdsfaget. Heder-byråene er pålitelige og til å stole på. Alle begravelsesbyråene har sterk tilknytning til sitt lokalmiljø, de har kjennskap til lokale tradisjoner og mange har drevet med gravferd i generasjoner.

Hovedtanken bak samarbeidet er at vi har stor tro på det familieeide begravelsesbyrået. Samtidig trenger alle et fellesskap og støtte gjennom kompetanseutvikling og stordriftsfordeler. Samfunnet er i endring. Ny teknologi, endringer i lovverk og administrasjon tar fort mye tid, som våre familieeide bedrifter heller vil bruke på å ivareta de pårørende og gjennomføre gravferd. Ved å samarbeide om tjenesteutvikling, innkjøp, markedsføring, kompetanseutvikling m.m. er vi rustet for å kunne gi best mulig hjelp til de pårørende.

Hensikten er å styrke det lokale eierskapet, arbeidsplassene og ivaretagelse av den lokale gravferdstradisjonen. 

Heders verdier

  • Varm
  • Trygg
  • Åpen

Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse - og ivaretar deg som pårørende på beste måte når du opplever et dødsfall. Ved å benytte deg av et Heder-byrå er du i trygge hender.