Askespredning

Du kan selv spre asken, men du må først søke statsforvalteren i det fylket der asken skal spres. For å få lov til å spre asken i naturen eller på havet, må nærmeste pårørende søke til statsforvalteren på det stedet der askespredningen ønskes utført. Du får råd og veiledning fra oss i begravelsesbyrået om hvordan gå frem.

Ettersom antall kremasjoner øker i Norge, ønsker flere å spre asken selv, i stedet for å sette ned ei urne på gravlunden eller kirkegården. Det er først i senere år at det er gitt en viss åpning for askespredning i Norge (Gravferdsloven av 1996). Askespredning har vært vanlig i mange andre land, og praksisen er fortsatt forholdsvis restriktiv i Norge.