Hvilke støtteordninger finnes i forbindelse med dødsfall?

Det finnes to støtteordninger fra NAV i forbindelse ved dødsfall og begravelse. 

 

Transportstøtte 

Transportstøtte er mulig, der nødvendig transport av kisten overstiger to mil. 

 

Gravferdsstønad

Støtteordning der avdøde etterlater seg lite midler.

 

Fagforeninger og forsikringsordninger

I tillegg har en del fagforeninger støtteordninger, og mange har naturligvis ulike forsikringsordninger. Ansatte i stat og kommune kan ha rett på vanlig lønn også for måneden etter dødsmåneden.

 

Gravferdskonsulenten har vet om du har mulighet for støtte eller ikke, og vil gi ytterligere informasjon.