Gå til hovedinnhold Gå til footer

Forberedelse til planleggingssamtale med oss

Før planleggingssamtalen med oss i Sørmo Begravelsesbyrå kan det være godt å tenke gjennom noen av valgmulighetene du har. Derfor har vi lagd en oversikt over noen av punktene vi vil klarere med deg og dine i planleggingssamtalen.

Vi følger deg hele veien om du vil det, så bare ring oss.

Om valg av seremoni

Hvordan type begravelse ønsker dere? Seremonien kan være i regi av Den norske kirkes ordning eller et annet tros- og livssynssamfunn, eller en livssynsåpen seremoni. I en livssynsåpen seremoni kan de etterlatte fritt bestemme alt innholdet. Omfanget og varigheten kan tilpasses slik det føles riktig i hvert enkelt tilfelle. Vi har egne lokaler som er godt egnet for små seremonier. En seremoni i regi av et tros- og livssynssamfunn avholdes som oftest i deres lokaler.

En begravelse avsluttes med at kisten bæres ut til gravstedet og senkes der, eller at kisten bæres ut i bilen og kjøres direkte til krematoriet (bisettelse). Ved en bisettelse kommer urnen tilbake til kirkegården på et senere tidspunkt og settes ned i gravstedet. I de fleste tilfeller er det mulig å være til stede når urnen gravlegges.

Kunngjøring av dødsfallet

Tradisjonelt har dødsfall blitt kunngjort gjennom dødsannonser i papiravisen. Fremdeles velger de fleste å rykke inn en annonse i lokalavisen og i tillegg blir annonsene kunngjort digitalt, på byråets hjemmesider. Det er også mulig å opprette en digital minneside, der det kunngjøres informasjon om seremonien, man kan legge ut bilder og minner om den som er død, familie og venner kan skrive en kort hilsen eller tenne et digitalt lys.

Fra en minneside er det også enkelt å bestille blomster til seremonien eller til familien og man kan gi minnegaver, dersom familien har ønsket å samle inn penger til et formål som var viktig for den som er død.

En minneside kan enkelt deles via e-post, Facebook eller i andre sosiale medier.

Våre minnesider

Innholdet i seremonien

Gjennom musikk, valg av blomster, utformingen av programheftet og valg av selve kisten kan det settes betydelig personlig preg på seremonien, også for seremonier som følger en bestemt liturgi, for eksempel Den norske kirkes ordning.

Ved seremonier i kirken skal det velges tre eller fire salmer og i tillegg kan det velges to soloinnslag. Her kan man velge solosang eller instrumentalmusikk.

Her finner du alle brosjyrene våre, som viser blant annet musikkforslag, forsider til programmer og blomster til seremonien.

Valg av gravsted

Det finnes to hovedtyper av gravsteder; kistegraver til bruk ved begravelser, og urnegraver som kun kan brukes ved kremasjon. I et kistegravsted er det vanligvis plass til en eller to kister, men en plass kan benyttes på nytt etter en gitt fredningstid (vanligvis 20 år, men det kan også være lenger). I tillegg kan det settes ned urner i et kistegravsted. I et urnegravsted er det vanligvis plass til fire urner og her kan også en plass benyttes flere ganger, dersom det har gått lang nok tid.

De fleste kommuner tilbyr også både anonyme og merkede minnelunder. Her har man ikke sitt eget gravsted, men i en navnet minnelund kan et skilt med navnet settes opp på et felles minnesmerke. Det finnes ulike varianter av disse.

Mange har også familiegravsteder som det er naturlig å bruke.

Gravferdsstønad

Denne er behovsprøvd og er basert på nettoformue eller bruttoformue, avhengig av sivil status. Har man 0,- eller negativ formue, er man stønadsberettiget og får da fullt stønadsbeløp som per tiden er 27.390,-

Dvs har man 28.000 i formue, blir det ingen stønad. Dette er en noe forenklet fremstilling og flere faktorer spiller inn. Her har vi god oversikt og hjelper dere med søknaden til NAV der dette er aktuelt. Dersom dere gir fullmakt til det, vil evt. stønad utbetales til oss – og vi vil trekke fra stønadsbeløpet på fakturaen fra byrået.

Enkelt for oss – og enkelt for deg

NB – Dersom avdøde var under 18 år, utbetales full stønad ved søknad.