H for heder

Heder - alltid her for deg

Det er vondt å miste en som sto oss nær - å møte død på nært hold. Tiden etterpå kan være preget av mange og sterke følelser og reaksjoner, og i løpet av de første dagene må også mye av innholdet i gravferden bestemmes.

Det kan være godt å ha et profesjonelt begravelsesbyrå å støtte seg til, som vet hva som er vanlig, hva som er mulig, og som kjenner tradisjonen i ditt distrikt og nærområde. I samarbeid med deg planlegger og gjennomfører vi gravferden slik du ønsker.

Hjemme hos deg, på vårt kontor eller på nett – vi hjelper deg.

- Lokale og tradisjonsrike byråer -

Dødsfall

Når et dødsfall har skjedd er det mange valg som må tas og oppgaver som skal gjøres. Hvor dødsfallet har skjedd påvirker rekkefølgen. Våre gravferdsbyråer er alltid parat til å bistå deg med i denne prosessen.

Ta kontakt med ditt lokale byrå, som vil bruke sin lokalkunnskap til å finne den løsningen som passer best for dere.

Hjelp ved dødsfall

Spørsmål

Et dødsfall er for mange kanskje noe de ikke har måttet forholde seg til tidligere. Det kan være mange spørsmål som dukker opp, og vi forsøker å besvare spørsmål som vi ofte får, på denne siden.

Verdt å vite

Gravferd og koronasituasjonen

Gravferdskonsulentene i Heder-byråene er vant til å være nær, tilgjengelig og tett på de etterlatte. Koronasituasjonen påvirker måten vi jobber på, gjennom at kommunikasjon i større grad skjer på telefon.

Det er lokale begrensninger i antall deltakere i seremonier. Begrensningen har gjort at mange av byråene i Heder nå tilbyr streaming av seremonien, og tilbakemeldingene er entydige på at dette er en god løsning i dagens situasjon.

Les mer om lokale ordninger på hvert enkelt byrå sin side.