Gå til hovedinnhold Gå til footer

Heder - alltid her for deg

Det er vondt å miste en som sto oss nær - å møte døden på nært hold. Tiden etterpå kan være preget av mange og sterke følelser og reaksjoner, og i løpet av de første dagene må også mye av innholdet i gravferden bestemmes, som for eksempel om det skal være bisettelse eller begravelse.

Det kan være godt å ha et profesjonelt begravelsesbyrå å støtte seg til. Alle begravelsesbyråene i Heder vet hva som er vanlig, hva som er mulig og kjenner de lokale tradisjonene i sitt distrikt og nærområde. Du finner oss over hele landet og i samarbeid med deg planlegger og gjennomfører vi gravferden slik du ønsker. Ta kontakt med ett av våre begravelsesbyråer.

- Lokale og tradisjonsrike byråer -

 

Heder - alltid her for deg

Det er vondt å miste en som sto oss nær - å møte døden på nært hold. Tiden etterpå kan være preget av mange og sterke følelser og reaksjoner, og i løpet av de første dagene må også mye av innholdet i gravferden bestemmes, som for eksempel om det skal være bisettelse eller begravelse.

- Lokale og tradisjonsrike byråer -

Hjelp ved dødsfall

Etter et dødsfall er det mange valg som må tas og oppgaver som skal gjøres. Våre begravelsesbyråer er alltid hjelpsomme og klare til å bistå deg i denne prosessen. Vi hjelper deg med å arrangere den gravferden du ønsker, enten den skal være i regi av Den norske kirke, en humanetisk begravelse, livssynsåpen seremoni eller et annet trossamfunn.

Ta kontakt med et av våre lokale begravelsesbyrå, som hjelper deg til å finne den løsningen som passer best for dere.

Verdt å vite

Hva gjør du når du har mistet noen? Mange har ingen erfaring med å miste en nær eller måtte ordne opp etter et dødsfall. Det kan være mange spørsmål som dukker opp når noen er død, og her svarer vi på noen spørsmål som ofte stilles.

Dødsfall i utlandet

At dødsfall skjer i utlandet, enten mens man er på ferie eller under lengre opphold, oppleves av mange som kaotisk og ekstra vanskelig. Kan det gjennomføres en seremoni? Kan en avdød sendes tilbake til Norge? Og hvordan organiseres i så fall det? Spørsmålene blir fort mange.

Heder-byråene har erfaring og kompetanse om hjemsendelse fra utlandet. Vi veileder om mulighetene i hvert enkelt tilfelle, og sørger for at gravferden i størst mulig grad kan gjennomføres slik dere ønsker.

Ta kontakt med ditt lokale Hederbyrå.

Om Heder

Heder er et fellesskap av familieeide begravelsesbyråer i Norge. Alle begravelsesbyråene har bred erfaring med å gjennomføre begravelser og er skolert i gravferdsfaget. Alle Heder-byråene er pålitelige, har sterk tilknytning til sitt lokalmiljø, kjennskap til lokale tradisjoner og mange har drevet med gravferd i generasjoner.

Samfunnet i endring. Ny teknologi, endringer i lovverk og administrasjon tar fort mye tid, som våre familieeide bedrifter heller vil bruke på å ivareta de pårørende og gjennomføre gravferd. Ved å samarbeide om blant annet administrasjon, får begravelsesbyråene tid til det som betyr mest - de etterlatte.