H for heder

Heder - alltid her for deg

Det er vondt å miste en som sto oss nær - å møte døden på nært hold. Tiden etterpå kan være preget av mange og sterke følelser og reaksjoner, og i løpet av de første dagene må også mye av innholdet i gravferden bestemmes, som for eksempel om det skal være bisettelse eller begravelse.

Det kan være godt å ha et profesjonelt begravelsesbyrå å støtte seg til. Alle begravelsesbyråene i Heder vet hva som er vanlig, hva som er mulig og kjenner de lokale tradisjonene i sitt distrikt og nærområde. Du finner oss over hele landet og i samarbeid med deg planlegger og gjennomfører vi gravferden slik du ønsker. Ta kontakt med ett av våre begravelsesbyråer. 

- Lokale og tradisjonsrike byråer -

Om Heder

Heder er et fellesskap av familieeide begravelsesbyråer i Norge. Alle begravelsesbyråene har bred erfaring med å gjennomføre begravelser og er skolert i gravferdsfaget. Heder-byråene er pålitelige og til å stole på. Alle begravelsesbyråene har sterk tilknytning til sitt lokalmiljø, de har kjennskap til lokale tradisjoner og mange har drevet med gravferd i generasjoner.

Heder har stor tro på det familieeide begravelsesbyrået. Samtidig er samfunnet er i endring. Ny teknologi, endringer i lovverk og administrasjon tar fort mye tid, som våre familieeide bedrifter heller vil bruke på å ivareta de pårørende og gjennomføre gravferd. Ved å samarbeide om bla administrasjon, får begravelsesbyråene til det som betyr noe - de etterlatte.

Smittevern i begravelse

Gravferdskonsulentene i Heder-byråene er vant til å være nær, tilgjengelig og tett på de etterlatte. Dette ønsker vi å fortsette med. Vi følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer, fra både nasjonalt og lokalt hold. Vi ivaretar smittevern og strømmer seremonier dersom de pårørende ønsker det. Selv om koronasituasjonen påvirker måten vi jobber på, vil vi at alle skal følge seg trygge. 

Dette siste året har det vært mange endringer i regler og antall deltakere som kan være med i en begravelse. Om du er usikker, ta kontakt med ditt lokale begravelsesbyrå for å høre hva som gjelder der. 

Verdt å vite

Hva gjør du når du har mistet noen? Mange har ingen erfaring med å miste en nær eller måtte ordne opp etter et dødsfall. Det kan være mange spørsmål som dukker opp når noen er død, og vi svarer på noen spørsmål som ofte stilles.

 

Verdt å vite

Hjelp ved dødsfall

Når et dødsfall har skjedd er det mange valg som må tas og oppgaver som skal gjøres. Våre begravelsesbyråer er alltid hjelpsomme og klare til å bistå deg i denne prosessen. Vi hjelper deg å arrangere den gravferden du ønsker, enten den skal være i regi av Den norske kirke, en humanetisk begravelse, livssynsåpen seremoni eller et annet trossamfunn.

Ta kontakt med et av våre lokale begravelsesbyrå, som hjelper deg til å finne den løsningen som passer best for dere.

 

Hjelp ved dødsfall