H for heder

Heder - alltid her for deg

Det er vondt å miste en som sto oss nær - å møte døden på nært hold. Tiden etterpå kan være preget av mange og sterke følelser og reaksjoner, og i løpet av de første dagene må også mye av innholdet i gravferden bestemmes, som for eksempel om det skal være bisettelse eller begravelse.

Det kan være godt å ha et profesjonelt begravelsesbyrå å støtte seg til, som vet hva som er vanlig, hva som er mulig, og som kjenner tradisjonen i ditt distrikt og nærområde. I samarbeid med deg planlegger og gjennomfører vi gravferden slik du ønsker.

Hjemme hos deg, på vårt kontor eller på nett – vi hjelper deg.

- Lokale og tradisjonsrike byråer -

Dødsfall

Når et dødsfall har skjedd er det mange valg som må tas og oppgaver som skal gjøres. Våre begravelsesbyråer er alltid parat til å bistå deg i denne prosessen, og hjelper deg å arrangere den gravferden du ønsker, enten den skal være i regi av Den norske kirke, en humanetisk begravelse, livssynsåpen seremoni eller annet.

Ta kontakt med ditt lokale begravelsesbyrå, som vil bruke sin lokalkunnskap til å finne den løsningen som passer best for dere.

 

Hjelp ved dødsfall

Verdt å vite om begravelser

Et dødsfall er for mange kanskje noe de ikke har måttet forholde seg til tidligere. Det kan være mange spørsmål som dukker opp når noen er død, og på denne siden besvarer vi ofte stilte spørsmål.

 

Verdt å vite

Gravferd og koronasituasjonen

Gravferdskonsulentene i Heder-byråene er vant til å være nær, tilgjengelig og tett på de etterlatte. Koronasituasjonen påvirker måten vi jobber på, og vi følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer, fra både nasjonalt og lokalt hold.

Det er begrensninger i antall deltakere i seremonier. Begrensningen har gjort at begravelsesbyråene i Heder tilbyr streaming av seremonien, og tilbakemeldingene er at dette er en god løsning i dagens situasjon, slik at alle som ønsker å delta i begravelsen får være med.

Les mer om lokale ordninger på hvert enkelt begravelsesbyrå sin side.