Gå til hovedinnhold Gå til footer

Våre priser

En begravelse består av mange elementer og det kan være krevende å få oversikt. Vi ønsker å orientere så godt vi kan underveis i prosessen, og etter første møte sender gravferdskonsulenten et prisoverslag til de pårørende. Pårørende er i en svært sårbar situasjon, og vi i byrået er bevisst vårt ansvar som veiledere.

I planleggingen av en gravferd må man ta mange valg som påvirker kostnadene. Vi veileder deg i de ulike mulighetene, slik at gravferden tilpasses de økonomiske rammene.

Under kan du se et priseksempel for begravelse i Alta, inkludert nedlegging, stell, transport og assistanse i seremoni.

Varer og tjenester Min. Maks.
Kiste med utstyr og svøp 6.000 29.000
Innhenting av båre til byrå før seremoni 1.840 2.760
Nedlegging i kiste og stell 2.000 3.500
Transport av tom kiste til dødssted 1.500 1.400
Assistanse i seremonien 1.840 4.500
Bårebil med sjåfør seremonidagen 3.500 3.500
Pynting av lokalet 1.500 1.500
Lys og pynteutstyr i seremonien 100 750
Programhefter til seremonien, min 10 stk, maks 100 stk (22,- pr stk) 220 2.200
Byråets honorar Avgiftsfri del 800 3.700
Byråets honorar Avgiftspliktig del 1.100 1.600
Annonsering i Altaposten, 1-2 spalter, pris varierer på størrelse 1.000 7.000
Blomsterpynt til kisten, min 1 rose, max stor kistedekorasjon 40 4.900
Fotografering fra seremonien/minnebok 0 0
Minnebok pr. stk. 1.200 1.200
SUM 22.640 67.510

I tillegg kan det komme kostnader med gravstein, minnesamvær, kommunale avgifter, samt ekstra blomster og annonser.

Se vår komplette prisliste her.

Gjennom NAV finnes det støtte til transport og til å dekke kostnader ved selve gravferden etter bestemte regler. Du kan lese mer om offentlige støtteordninger ved dødsfall her.

I tillegg har noen fagforeninger støtteordninger, både dersom medlemmet dør, og noen gir også støtte når ektefellen dør. I noen tilfeller vil forsikringsordninger gi utbetaling ved dødsfall.