Gå til hovedinnhold Gå til footer

Henting av den døde

bårebil på en gravplass

Sykehus og mange institusjoner har eget kjølerom, og avdøde bringes vanligvis dit i løpet av det første døgnet etter at dødsfallet har skjedd. Begravelsesbyrået kommer dit, og avdøde blir stelt og lagt over i kisten der. Så transporteres kisten til seremonistedet, eller annet egnet lokale, og blir stående der frem til seremonidagen.

Ved dødsfall i hjemmet eller annet sted utenfor institusjon, er det vanligst at avdøde hentes på båre og bringes inn til et egnet oppbevaringssted, inntil det er tatt beslutninger om valg av kiste, seremonisted og annet. Deretter blir avdøde stelt og lagt i kiste, og transportert til seremonistedet.

Transport av avdøde foregår med biler som er spesialtilpasset til formålet. Vi legger vekt på at transporten skal være verdig, og legger mye arbeid i å ha rene og presentable biler til enhver tid. 

NAV gir støtte til transport etter fastsatte regler dersom nødvendig transport av kisten overstiger 20 km. Definisjonen av nødvendig transport er tydelig gitt i forskriften, og gravferdskonsulenten kan gi ytterligere informasjon om ordningen. I de tilfellene som er berettiget støtte, ordner byrået med søknaden til NAV, på vegne av de etterlatte.