Skikk og bruk når du skal gå i begravelse

Hvem går man i begravelse til? Hvor skal jeg sitte? Hvilke klær bruker man i begravelse? Hvem går i minnesamvær? Skal jeg sende blomster? I så fall - hvilken blomst sender jeg - krans eller bårebukett?

Mange av oss går ikke så ofte i begravelse, og dermed er vi ukjente med hvordan vi skal oppføre oss og hva som er vanlig etikette. Her finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene i forbindelse med å delta i en begravelse eller bisettelse.

Lurer du fremdeles på noe vedrørende gravferd, er du alltid velkommen til å kontakte ditt lokale Heder-byrå!

Finn ditt lokale byrå

 

Hva skal man ha på seg i begravelse?

Tradisjonelt kler man seg i mørke fager og er velkledd i begravelse, men du må ikke gå kledd i sort. Skal seremonien avsluttes ved graven er det lurt å velge yttertøy og sko etter vær og føre. Det finnes ingen regler for hvordan kle seg i begravelse. 

Klær i begravelse

Hvor skal man sitte i begravelse?

Den nærmeste familien sitter lengst frem i seremonilokalet. Det varierer fra sted til sted om de sitter på høyre eller venstre side - spør gravferdskonsulenten om du er usikker. Ofte sitter familien på den side presten/seremonilederen står, og plassering av lesepulten kan indikere hvilken side dette er.

 

Når kommer man til begravelsen?

Det er fint for den nærmeste familien å ha litt tid alene i seremonilokalet før alle andre kommer. Dersom du ikke er blant de aller nærmeste, kan det passe å komme 5-20 minutter før seremonien starter.

Dersom det forventes svært mange deltakere, eller du skal levere en blomst til seremonien, kan det være lurt å komme litt tidligere.

Hvem går man i begravelse til?

De fleste etterlatte setter stor pris på at andre møter opp i seremonien og deltar ved avskjedsstunden.

I tillegg til familie og omgangskrets, er det vanlig å gå i begravelsen til fjernere relasjoner, som naboer og bekjente. Mange går også i begravelse dersom noen man kjenner godt har mistet en av sine, selv om man ikke nødvendigvis kjenner den som er død så godt. 

Hvem går man i minnesamvær til?

Minnesamværet kan være for de aller nærmeste, for spesielt inviterte eller for alle. Dersom man må ha fri fra jobb eller har begrenset med tid, er det naturlig å prioritere seremonien fremfor minnesamværet. Det er ikke vanlig å gå i minnesamværet, om man ikke deltok i seremonien.

Hva sier man til de etterlatte?

Kondolerer er det vanlige ordet for å uttrykke medfølelse til noen som har mistet noen. Det viktigste er å vise omtanke og støtte. En klem eller et varmt håndtrykk kan bety like mye som varme ord. 

Hva sier man når noen er død?

Har jeg rett på fri til å gå i begravelse?

I mange tariffavtaler er det nedfelt rett til korte velferdspermisjoner, som kan gi rett på fri til å gå i begravelse. Fri til å gå i begravelse eller bisettelse er imidlertid ikke omtalt i arbeidsmiljøloven, og dermed ikke gjeldende for alle. I de fleste tilfeller vil det likevel ordne seg i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.