Gå til hovedinnhold Gå til footer

Restriksjoner rundt Covid

I møte med Begravelsesbyrået

Begravelser blir også sterkt berørt av situasjonen vi som samfunn, Norge som land og ellers verden rundt oss er preget av. Viruset Covid-19 har gjort at det er unntakstilstand i hele landet vårt. Vi som bedrift blir også berørt av dette og må i denne perioden iverksette tilltak for å beskytte pårørende og våre ansatte mot spredning av smitte.

Alle våre avdelingskontorer er åpne for pårørende og kunder. Det betyr at vi kan ta imot pårørende og familie til avdøde på våre kontorer. Vi ber allikevel om at antallet pårørende i møtene holdes til et minimum. På grunn av pågående smitteutbrudd gjennomføres alle samtaler i våre kontorer og det er ingen hjemmesamtaler.

Vi har stor forståelse for at dette er utfordrende for mange, og vi forsøker etter beste evne å imøtekomme ønsker og behov innenfor anbefalte begrensninger fra myndighetene.

I forbindelse med seremonier

Følgende retningslinjer er basert på pålegg fra Hamar kommune og Bispedømmet.

Det skal være minst 1 meters avstand mellom besøkende i seremonirommet, og det kan være maksimalt 50 fremmøtte i seremonier i Ringsaker kommune og 50 fremmøtte i seremonier i Hamar kommune. Det er satt opp informasjon om dette ved inngangspartiet, og vi vil bistå med hjelp.

Vi viser hverandre respekt ved å ikke håndhilse og klemme, men gjerne ved å gjøre en markering med hånden over hjertet. Et godt blikk sier mye.

Du kan ikke delta i seremoni:
hvis du har kommet fra utlandet de siste 14 dagene dersom du er i karantene dersom du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet

Du bør ikke delta i seremonien dersom du:
har en viktig samfunnsoppgave (helsepersonell og andre) har nedsatt helse.