Gå til hovedinnhold Gå til footer

Personvern

Shutterstock 574411414 (1)

Ansvarlig

Daglig leder Øyvind Bertelsen-Tangvik er behandlingsansvarlig for Bertelsen gravferd for behandling av personopplysninger.

Personopplysning

Vi lagrer personopplysningene om våre kunder (gravferdsanvarlig), arvinger og andre nære pårørende: Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, slektskapsforhold til avdøde og e-postadresse.

Formål

Vi behandler opplysningene for å kunne hjelpe de pårørende med å gjennomføre en gravferd og melde dødsfall der pårørende ønsker vi skal melde dette. (Offentlige myndigheter)

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon og service vedr. gravferden, via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget

Informasjon om navn, telefon, adresse, e-postadresse benyttes for å oppfylle vår avtale med gravferdsanvarlig. Grunnlaget for denne er personvernforordningens artikkel 6 (b). Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg opplysningene  til å gi deg informasjon og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (a).

Du bestemmer selv om du ønsker å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte eller vår nettside i forbindelse med kjøp/gravferd.

Utlevering av opplysninger til andre leverandører

For å kunne oppfylle våre forpliktelser ovenfor gravferdsansvarlig, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Dette kan være, kirkevergens servicekontor, blomsterleverandør, leverandør av minnesamvær, leverandør av gravmonumenter og andre relevante. Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre.

Sletting av personopplysninger

Vi og våre leverandører sletter og arkiverer i henhold til lovens bestemmelser.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer personopplysningene ved både fysisk og virtuell adgangs-og tilgangskontroll.

Vår kontaktinformasjon på personopplysning er: post@bertelsen-bgr.no