Gå til hovedinnhold Gå til footer

Prisinformasjon

Vi i Bertelsen Gravferd ønsker full åpenhet om priser på varer og tjenester gravferdsbransjen tilbyr.

Hvor mye koster en gravferd ?
I utgangspunktet betaler en for det en bestiller og alle valgene påvirker hva gravferden vil koste totalt sett.
Vi ønsker å være behjelpelig slik at gravferden kan bli akkurat slik du ønsker at den skal være.
Fra du som pårørende kontakter oss, kanskje på natta for å hente avdøde, til et gravminne er montert på gravplassen etter seremonien.

Det være seg med å bestille annonse, blomster, solister, transport, kiste, urne, minnesamvær eller hva dere ønsker.
Du vil som kunde hos oss vite hva gravferden vil koste, og kan selv velge det dere ønsker bistand med.
Når fakturaen kommer i etterkant skal det ikke være noen overraskelser for de pårørende.
Vi er her for deg, og vi ønsker at du skal vite hva de ulike valgene koster.

Vi håper dette er god informasjon for deg, og har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

I konferansen mottar du vår mappe som inneholder komplette prisliste, minimum og maksimumspriser samt informasjonshefter om gravferd.

Når en avtale er inngått, vil vi også kunne beregne den totale kostnaden. Prislisten vår kan du se i sin helhet her.

I henhold til forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester i §16, er gravferdsbransjen pålagt å utarbeide en prisoversikt.
Prisoversikten skal inneholde minimumspriser og maksimumspriser for varer og tjenester som gravferdsbyrået leverer eller formidler.

Klikk her for å se maksimum-minimum pris.
Regningen fra byrået er sammen med andre gravferdsutgifter fradragsberettiget ved beregning av arveavgift.

§ 17.Pristilbud

Det skal opplyses om varer og tjenester som ikke er inkludert i pristilbudet og som kan medføre vesentlige utgifter i tilknytning til en gravferd. Slike varer og tjenester kan være utgifter til kondolanseprotokoll, musikkinnslag, midlertidig gravtegn, minnesamvær, gravminne, inskripsjon eller kommunale avgifter.

Inngår transport som gir grunnlag for søknad om transportrefusjon i gravferden, skal byråets pris for transport og refusjonsbeløpet fra folketrygden fremgå av pristilbudet. Byråets transportpris skal oppgis selv om avdøde er under 18 år og det gis full gravferdsstøtte etter folketrygdloven § 7-2 annet ledd første punktum.

Forbrukeren skal gis rimelig tid til å sette seg inn i pristilbudet før hun eller han inngår en avtale om gravferdstjeneste. (Vi ser at dette noen ganger kan by på utfordring, når det er kort tid fra konferanse til gravferd)

På konferansen vil Dere få utlevert byråets mappe som inneholder komplette prislister, prisoversikt på minimum og maksimumspriser samt informasjonshefter om gravferd.

Hos oss får du råd og hjelp til å velge de løsningene som du ønsker, både hva gjelder innhold og prisnivå.
Det er ingenting som sier at den mest kostbare gravferden gir den verdigste avskjed.